Ἡ ζωὴ στὸν πραγματικὸ κόσμο!!!

Ἡ ζωὴ στὸν πραγματικὸ κόσμο!!!Ὁ πραγματικὸς κόσμος ΔΕΝ εἶναι αὐτὸ ποὺ μᾶς ἔχουν πείσει πὼς εἶναι.
Ὁ πραγματικὸς κόσμος πρέπει κι ΟΦΕΙΛΕΙ νὰ σχετίζεται μόνον μὲ τὶς φυσικές μας λειτουργίες κι ὄχι μὲ τὶς παρὰ φύσιν.
Στὸν πραγματικὸ κόσμο ἰσχύουν οἱ Νόμοι τοῦ Σύμπανος ἤ, σὲ πιὸ …γήινη γλῶσσα, οἱ Νόμοι τῆς Φύσεως.
Στὸν πραγματικὸ κόσμο τὸ ζῶο ποὺ ἔχουμε μέσα μας μπορεῖ, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἀνθρώπινο φύσιν μας, νὰ μεγαλουργήσῃ.
Μὰ ἐμεῖς ἐπιλέξαμε νὰ τὸ θάψουμε αὐτὸ τὸ Μοναδικὸ καὶ Ὑπέροχο Θαῦμα τῆς Φύσεως μέσα στὰ ἀποστειρωμένα μας διαμερίσματα.

Ἡ διαπίστωσις τοῦ ὅ,τι ζοῦμε Παρὰ Φύσιν εἶναι κοινοὶ πλέον γιὰ ὅλο καὶ περισσοτέρους συνανθρώπους μας.
Αὐτοὶ οἱ συνάνθρωποί μας ἐπιλέγουν νὰ ἀλλάξουν πολλὲς δομὲς καὶ ὑποδομές, νὰ ἐπιστρέψουν σὲ πιὸ φυσικοὺς τρόπους διαβιώσεως καὶ νὰ ἀκολουθήσουν αὐτὸ ποὺ τὸ ἔνστικτό τους τοὺς ὁρίζει.
Αὐτοὶ οἱ συνάνθρωποί μας εἶναι καὶ ἡ «μαγιά» τῶν μελλοντικῶν μας κοινωνιῶν, ποὺ θὰ κτίσουν τὶς κοινωνίες ποὺ χρειαζόμεθα καὶ θὰ ἀγνοήσουν τὶς πλαστὲς κοινωνίες ποὺ πιστέψαμε ὡς πραγματικές.

Ἡ πορεία τοῦ Ἀνθρώπου ἔχει μπεῖ σὲ ἕνα νέο στάδιον, ἐν τελῶς διαφορετικὸ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ γνωρίζαμε καὶ ἡ μάχη ποὺ καλεῖται νὰ δόσῃ, ὅταν θὰ ἔλθη ἡ Ὥρα, θὰ εἶναι καθοριστικὴ γιὰ τὴν μετέπειτα πορεία τῆς ἀνθρωπότητος στὸν πλανήτη.
Ἀνεξαρτήτως ὅμως τοῦ τὶ θὰ ἀκολουθήση, ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ προετοιμαζόμεθα.

Φιλονόη

φωτογραφία

 

(Visited 26 times, 1 visits today)
Leave a Reply