Πίνδαρος καὶ Ἰκτῖνος…

«εἰ δέ τις ὄλβος ἐν ἀνθρώποισιν, ἄνευ καμάτου
οὐ φαένεται· ἐκ δὲ τελευτάσει νιν ἤτοι σάμερον
δαίμων —τὸ δὲ μόρσιμον οὐ παρφυκτόν—, ἀλλ᾽ ἔσται χρόνος
οὗτος, ὃ καί τιν᾽ ἀελπτίᾳ βαλὼν
ἔμπαλιν γνώμας τὸ μὲν δώσει, τὸ δ᾽ οὔπω»
ΠΙΝΔΑΡΟΣ, Πυθιονίκαις (12.28 -12.32)

Ἂν ὑπάρχῃ εὐτυχία στὸν ἄνθρωπο, αὐτὴ δὲν ἔρχεται,
χωρὶς ἐκεῖνος γιὰ τούτη νὰ κοπιάσῃ.
Ἕνας θεός, ἀλήθεια, μπορεῖ σήμερα νὰ τὴν χαρίσῃ
—τὴν μοίρα του κανεὶς δὲν τὴν ξεφεύγει—,
θά ᾽ρθῃ ὅμως καιρὸς ποὺ ἀνέλπιστα κτυπήματα θὰ φέρῃ
καί, ἀντίθετα στὴν γνώμη του, τό ᾽να καλὸ θὰ δώσῃ,
μὰ τ᾽ ἄλλο γι᾽ ἀργότερα θ᾽ ἀφήσῃ.

Μετάφρασις Γ. Οἰκονομίδη (Πινδάρου «Ἐπίνικοι», τ. Α΄)
———————————Πίνδαρος καὶ Ἰκτῖνος...
Εἰκόνα: Πίνδαρος καὶ Ἰκτῖνος. Ἔργο τοῦ Jean-Auguste-Dominique Ingres.
Ὁ λυρικὸς ποιητὴς Πίνδαρος (518 – 438 π.Χ.), ὑψώνει τὴν λύρα του, ἐνῶ ὁ Ἰκτῖνος, ὁ ἀρχιτέκτων τοῦ Παρθενῶνος κρατάει ἕναν ἀρχιτεκτονικὸ κανόνα.

Ὁ Jean-Auguste-Dominique Ingres, (29 Αὐγούστου 1780 – 14 Ἰανουαρίου1867) ἦταν Γάλλος νεοκλασσικὸς ζωγράφος. Ἀνάμεσα στοὺς δασκάλους ποὺ τὸν δίδαξαν ἦταν ὁ ζωγράφος Ζοζέφ Ρὸκ (Joseph Roques), ποὺ ἐνέπνευσε στὸν νεαρὸ τὸν θαυμασμὸ στὸ ἔργο τοῦ Ραφαήλ καὶ ὁ μεγαλύτερος τότε ἐν ζωῇ ζωγράφος, ὁ Ζᾶκ Λουὶ Νταβὶντ (Jacques-Louis David), στὸν ὁποῖο μαθήτευσε ἐπὶ τετραετίᾳ.
Τὸ 1800 κέρδισε ὑποτροφία γιὰ τὴν Ρώμη, ἀπὸ τὸ τμῆμα ζωγραφικῆς τῆς École des Beaux-Arts τοῦ Παρισιοῦ.

Τὸ 1825 δημιούργησε τὸ δικό του ἐργαστῆρι διδασκαλίας στὸ Παρίσι, τὸ ὁποῖο ἐξελίχθηκε σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα τῆς χώρας, καὶ τὸ ἴδιο ἔτος τοῦ ἀπονεμήθηκε ὁ Σταυρὸς τῆς Λεγεῶνος τῆς Tιμῆς (Croix de la Légion d’Honneur)
Διορίστηκε Διευθυντὴς τῆς Γαλλικῆς Ἀκαδημίας στὴν Ρ;νμη καὶ τὸ 1835 ἐπέστρεψε στὴν Ἰταλία, ὅπου θὰ παραμείνῃ ὡς τὸ 1840. Κατόπιν ἐπέστρεψε στὸ Παρίσι, ὅπου ἔζησε, δημιούργησε καὶ δίδαξε ὡς τὸν θάνατό του.
Σύμφωνα μὲ ἐπιθυμία του, δημιουργήθηκε στὴν γενέτειρά του, τὸ Μοντομπὰν (Montauban), Μουσεῖο στὸ ὁποῖο ἄφησε περίπου 4.500 σχέδιά του, πίνακές του καὶ ἀρκετὰ προσωπικά του ἀντικείμενα.

Χλόη

(πληροφορίες βιογραφίας ἀπὸ βικιπαιδεία)

(Visited 135 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Πίνδαρος καὶ Ἰκτῖνος…

Leave a Reply