Μήνυμα πρὸς τοὺς Ἕλληνες…

Μήνυμα πρός…τοὺς Ἕλληνες…

«Ὑπερασπισθεῖτε τὴν Ἑλλάδα, τὸ ἔθνος στὸ ὁποῖο ὀφείλομεν τὰ φῶτα μας, τὰς ἐπιστήμας μας, τὰς τέχνας μας καὶ ὅλας τὰς ἀρετάς μας.
Ἡ Ἑλλὰς εἶναι φῶς.»
William Somerset Maugham,
1874 -1965 Ἄγγλος συγγραφέας

Καλημέρα!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Σαρλῆς Γιάννης

(Visited 30 times, 1 visits today)
Leave a Reply