Ἀναζητώντας τὰ πολύτιμα…

Ἀναζητώντας τὰ πολύτιμα...Μέσα μας…
Ὄχι γύρω μας…
Ὄχι ἔξω ἀπὸ ἐμᾶς…
Ὄχι στοὺς ἄλλους…

Ἡ ὀμορφιὰ εἶναι ἐδῶ, εἶναι μέσα μας καὶ ἀναμένει νὰ τὴν ἀνακαλύψουμε.
Ἐὰν τὸ καταφέρουμε, τότε αὐτομάτως ἡ ματιά μας πρὸς τὸν κόσμο θὰ ἀλλάξη τὰ …«φίλτρα» της καὶ ὅλα θὰ ἔχουν ἄλλα …χρώματα, μὰ καὶ ἄλλες …διαστάσεις. Τὰ ἔως προσφάτως ἀδιάφορα ἀποκτοῦν ἀξία, χῶρο, ὕπαρξιν κι ἐμεῖς, ἀν τὶ νὰ ἐνασχολούμεθα μὲ τὰ ἀνούσια καὶ τὰ περιττὰ δίδουμε χρόνο, ἐνέργεια καὶ τελικῶς χῶρο στὰ σημαντικὰ καὶ τὰ μεγάλα.
Εἶναι λοιπόν δυνατόν, μέ τέτοια στάσιν, νά μήν ἀλλάξουν τά πάντα καί οἱ πάντες γύρω μας;
Εἶναι δυνατόν νά μήν βροῦμε τά πολύτιμα τοῦ κόσμου μας;

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply