Ἀκόμη κι ὅταν ΔΕΝ ὑπάρχῃ λόγος, ἔχουμε λόγο νὰ χαμογελᾶμε..

Ἀκόμη κι ὅταν ΔΕΝ ὑπάρχῃ λόγος, ἔχουμε λόγο νὰ χαμογελᾶμε..Ἔχουμε τὴν ζωή μας…
Τὸ φῶς τῆς ἡμέρας καὶ τὸ χάδι τοῦ Ἡλίου…
Τὶς σκιὲς ποὺ ἀφήνει ἡ Σελήνη καὶ τὴν λάμψιν τῶν ἀστεριῶν…
Τοὺς ἤχους τῶν πουλιῶν καὶ τὰ γέλια τῶν παιδιῶν…
Τὴν θάλασσά μας καὶ τὸν οὐρανό μας…
Τοὺς φίλους μας καὶ τοὺς ἀγαπημένους μας…

Μὰ πιὸ πολύ, ἐπάνω ἀπ΄ ὅλα ἔχουμε τοὺς ἑαυτούς μας…
Ἔχουμε τὸ ἐδῶ καὶ τὸ τώρα… Ὅποιο κι ἐὰν εἶναι… Δύσκολο ἤ εὔκολο…
Κι ὅλα αὐτά, μαζὺ μὲ πολλὰ ἄλλα, ποὺ κάθε μας στιγμὴ ἀνακαλύπτουμε, εἶναι ἀρκετοὶ λόγοι γιὰ νὰ ἔχουμε λόγους νὰ χαμογελοῦμε…

Μὰ ξέχασα κάτι σημαντικό…
Ὅταν ἐμεῖς χαμογελᾶμε, τότε τὸ δικό μας χαμόγελο γίνεται πηγὴ ἐμπνεύσεως γιὰ ὅλα τὰ πλάσματα τῆς Φύσεως καὶ μὲ τὴν σειρά τους κι αὐτὰ χαμογελοῦν.

Καλὴν ἡμέρα νὰ ἔχουμε…
…μὲ πολλὰ χαμόγελα.
Τὰ ἀξίζουμε!

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 300 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Ἀκόμη κι ὅταν ΔΕΝ ὑπάρχῃ λόγος, ἔχουμε λόγο νὰ χαμογελᾶμε..

Leave a Reply