Μὲ τὴν εὐχὴ νὰ διασωθοῦν…

Σῳζόμενα διαμάντια τῆς Πάτρας.

Οἱ ἰωνικοὶ κίονες μὲ τὰ περίτεχνα κιονόκρανα καὶ τὰ κλασικὰ φρούσια στὰ μπαλκόνια, τοῦ νεοκλασικοῦ οἰκήματος, στὴν διασταύρωση τῶν ὁδῶν Ἀγ. Νικολάου καὶ Μαιζῶνος.

Καλημέρα…
Μὲ τὴν εὐχὴ νὰ συνεχισθῇ ἡ συντήρησίς τους…

Σαρλῆς Γιάννης

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply