Εἶναι μεταδοτικὸ καὶ …δυναμωτικό!!!

Εἶναι μεταδοτικὸ καὶ ...δυναμωτικό!!!Μᾶς ἐνημέρωσαν πὼς τὸ 10-12% τοῦ λαοῦ μας ἔχει περιέλθει σὲ βαρειὰ κατάθλιψιν.
Μᾶς ἐνημέρωσαν ἀκόμη καὶ γιὰ τὰ ψυχοφάρμακα ποὺ αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι λαμβάνουν, ἤ θὰ λάβουν.
Μᾶς ἐνημέρωσαν πὼς αὐτὸ συμβαίνει…
Κι ἐμεῖς; Τί κάνουμε; Πῶς ἀντιδρᾶμε;

Ἡ μόνη λύσις, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε αὐτοῦ τοῦ εἴδους (τὰ τεχνητά) προβλήματα εἶναι νὰ τὰ …ἀγνοήσουμε.
Νὰ ξεκινήσουμε τὴν ἡμέρα μας μὲ ἕνα γενναῖο χαμόγελο, πρῶτα πρῶτα στὸν καθρέπτη μας καὶ μετὰ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, γνωστὸ κι ἄγνωστο. Τὸ χαμόγελο εἶναι πάντα καὶ μεταδοτικό, μὰ κυρίως εἶναι ΔΥΝΑΜΩΤΙΚΟ γιὰ ὅλους μας.
Ἀφῆστε ποὺ ἐπιστρέφει σὲ πιὸ γενναῖες δόσεις, ἀπὸ αὐτὲς ποὺ ἐμεῖς ἀφήσαμε νὰ μᾶς …ξεφύγουν.

Τί λέτε λοιπόν;
Ἀξίζει τόν κόπο νά πολεμήσουμε μέ τά δικά μας ὅπλα;

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 106 times, 1 visits today)
Leave a Reply