Ἀρχαῖα …«τουρκικά»;

Ἀρχαῖα «τουρκικά», σκαλισμένα σὲ μνημεῖα τῆς Ἐφέσου…

Ἀρχαῖα ...«τουρκικά»; 1

Ἀρχαῖα ...«τουρκικά»; 2Ἀρχαῖα ...«τουρκικά»; 3

Φανταστεῖτε νὰ κατακτήσουμε ἐμεῖς τὴν Αἴγυπτο καὶ ἔπειτα νὰ ἐπιδεικνύουμε τὴν Σφίγγα ὡς ἑλληνικὸ μνημεῖο…
Ἐντελῶς Γελοῖο…

Οἱ ἐπισκέπτες θὰ ἔπρεπε νὰ τοὺς βρίζουν καὶ νὰ τοὺς μουντζώνουν, ξεκινώντας ἀπὸ τοὺς τούρκους ξεναγοὺς καὶ καταλήγοντας στὴν τουρκομογγολικὴ ἡγεσία…

Ἀλέξανδρος Παυλίδης

(Visited 67 times, 1 visits today)
One thought on “Ἀρχαῖα …«τουρκικά»;

Leave a Reply