Ἀναζητώντας τὸ …ἀστεῖο!!!

Ἀναζητώντας τὸ ...ἀστεῖο!!!Ἡ ζωή μας, ὅσο βαρὺ κι ἐὰν ἀκούγεται, δὲν εἶναι γιὰ νὰ τὴν λαμβάνουμε στὰ …σοβαρά.
Κι ἐξηγοῦμαι…

Τὸ νὰ βλέπῳ τὴν ζωή μου νὰ κυλᾷ, ἔτσι, δίχως νόημα, ἐπεὶ δὴ τὰ προβλήματα μὲ πνίγουν, δὲν ἀποτελεῖ λύσιν τῶν προβλημάτων μου. Τὸ νὰ μπορῷ ὅμως νὰ χαμογελῷ, διαρκῶς, μέσα στὶς δυσκολίες, ἀναγνωρίζοντας πὼς «δυσκολία εἶναι καὶ θὰ περάση», μοῦ δίδει τὴν δυνατότητα νὰ μπορῷ νὰ μὲ θεωρῷ πιὸ δυνατὸ ἀπὸ τὸ ἐμπόδιο καὶ πιὸ ἱκανὸ γιὰ νὰ τὸ ξεπεράσῳ.
Μὰ ὑπὸ αὐτὸ τὸ πρίσμα μοῦ ἀρκεῖ ἕνα χαμόγελό μου γιὰ νὰ ἀντλήσῳ, ἀπὸ μέσα μου, ὅλην ἐκείνην τὴν ἀναγκαία δύναμιν καὶ νὰ ὑπερβῷ τὸ ἐμπόδιον, ἐνᾦ ταὐτοχρόνως ἀγναντεύω ἤδὴ τὸν ὁρίζοντα τοῦ μέλλοντος.

Πῶς θά γίνη ἀκόμη πιό προσιτό, γιὰ ὅλους μας, κάτι τέτοιο;
Εὔκολο… Ἀκριβῶς τὴν στιγμὴ τῆς δυσκολίας, ἄς προσπαθήσῳ νὰ βρῷ τὸ …ἀστεῖον τοῦ πράγματος.
Δὲν γίνεται νὰ μὴν ὑπάρχῃ. Ἀκόμη κι ἐὰν τὸ ἀστεῖο εἶμαι …ἐγώ!!!

Ἐντοπίζοντας τὸ ἀστεῖο, χαμογελῶ, δυναμώνω καὶ αὐτομάτως τὸ πρόβλημα μικραίνει, συῤῥικνώνεται, σχεδὸν …χάνεται.
Ἄρα;

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 166 times, 1 visits today)
One thought on “Ἀναζητώντας τὸ …ἀστεῖο!!!

Leave a Reply