Ἡ Φύσις στέλνει κωδικοποιημένα μηνύματα στόν ἀνθρώπινο ἐγκέφαλο;

Ἡ Φύσις στέλνει κωδικοποιημένα μηνύματα στόν ἀνθρώπινο ἐγκέφαλο;Περπάτησε ξυπόλυτος!
Νοιῶσε τὴν γῆ κάτω ἀπὸ τὰ πόδια σου!
Σκύψε ἐπάνω ἀπὸ ἕνα λουλούδι καὶ μύρισέ το.
Ξάπλωσε κάτω ἀπὸ ἕνα δένδρο καὶ κύτταξε τὸν οὐρανὸ μέσα ἀπὸ τὰ κλαδιά του.
Ἄφησε τὴν μητέρα φύση νὰ σὲ φροντίσῃ!

Ἡ βιοφιλία εἶναι μιὰ σχετικὰ νέα ψυχολογικὴ θεωρία, τὴν ὁποία ὑποστηρίζει ὁ βραβευμένος μὲ Πούλιτζερ οἰκολογικὸς βιολόγος Edward O. Wilson.
Σύμφωνα μὲ τὴν θεωρία του, τὴν ὁποία ἔχει ἀποδείξει.
Ἡ φύσις στέλνει κωδικοποιημένα μηνύματα στὸν ἀνθρώπινο ἐγκέφαλο, προκειμένου νὰ διασφαλισθῇ ἡ ἰσορροπία τοῦ ἀτόμου, ἀλλὰ ταυτόχρονα ξυπνάει μέσα του τὴν ἀγάπη καὶ τὴν προστασία για τὴν φύση.

Ἡ ἔλξις ποὺ ἀσκεῖ τὸ φυσικὸ περιβάλλον δὲν εἶναι ἔνα πολιτισμικὸ φαινόμενο ἀλλὰ μιὰ βαθειὰ βιολογικὴ ἀνάγκη.

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 65 times, 1 visits today)
Leave a Reply