Γενικό συλλαλητήριο στίς 11 Ἰουνίου;

Πάλι τά ἴδια βρέ πουλημένα τομάρια;
Πάλι στήν κοροϊδία;
Πάλι ξεπούλημα τοῦ κοσμάκη καί τῶν ἐλπίδων του;;
Πάλι μπαρουφοσυγκεντρώσεις;
Πάλι παραπλανήσεις;
Πάλι στήν ὑπηρεσία τῆς Soro-κυβερνήσεως τά καμώματά σας;
Γιατί δέν ἀνακοινώνετε μία καί καλή γενική ἀπεργία διαρκείας,  πρό κειμένου νά τελειώνουμε μέ τά καθάρματα;
Γιατί ἀκόμη καί τώρα παραπλανᾶτε τόν κόσμο;
Γιατί δέν ἀφήνετε τόν κόσμο νά συνειδητοποιήσῃ τήν δύναμίν του;
Τόσο χειραγωγούμενοι εἶσθε; Γενικό συλλαλητήριο στίς 11 Ἰουνίου;1

Ἕνα πρᾶγμα νὰ θυμᾶστε συνδικαλησταράδες τοῦ …«ΠΑΜΕ κι ΕΛΑ»…!!!
Ὁ κόσμος σᾶς ἔχει καταλάβει ἐδῶ καὶ καιρό. Κι ἐὰν ἀκόμη σᾶς ἀκολουθοῦν κάποιοι, ὅσοι σᾶς ἀκολουθοῦν, σὲ λίγο θὰ σᾶς παρατήσουν. Θὰ πληρώσετε τὸ ξεπούλημα τῶν Ἑλλήνων, μὲ τὸν καταποντισμό σας, γιὰ ἀρχή!
Μὲ τὸν ἀφανισμό σας καὶ τὸν καταποντισμό σας!!! Ἀλλὰ μόνον γιὰ ἀρχή…
Τὰ ἐπόμενα, αὐτὰ ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν, δὲν τὰ φαντάζεσθε…
Μὰ δὲν πειράζει…
Νὰ θυμᾶστε μόνον πὼς ὅποιος σκάβῃ τὸν λάκκο τοῦ ἄλλου, πέφτει μέσα. Καὶ μάλιστα μὲ θόρυβο.Γενικό συλλαλητήριο στίς 11 Ἰουνίου;3

 Γιὰ τὴν ὥρα διαπιστώνουμε, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, πὼς κάποιοι ἀπὸ τοὺς ἐπὶ κεφαλῆς σας εἶναι, στὴν καλλιτέρα τῶν περιπτώσεων, ἐντεταλμένοι. Διοργανώνετε, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, συγκεντρώσεις ἐκτονώσεως, ἄν καὶ γνωρίζετε πὼς εἶναι ἐγκληματικές.
Ἀλλὰ δὲν βαριέστε…
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν θὰ κερδίσουμε κάτι ἄλλο, εἶναι βέβαιον πὼς στὸ τέλος τῆς διαδρομῆς θὰ ἔχουμε ἀπαλλαγῆ ἀπὸ κάθε εἴδους σαπρόφυτο.

Φιλονόη

Υ,Γ,  Μπορεῖτε, ἐὰν θέλετε, νὰ ξεκινήσετε ἀπεργία ἀορίστου χρόνου…
Μὰ ΔΕΝ θέλετε…
Δὲν πειράζει… Ὁ στρουθοκαμηλισμὸς εἶναι βολικός…Γενικό συλλαλητήριο στίς 11 Ἰουνίου;2

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 84 times, 1 visits today)
Leave a Reply