Ὅλοι τὰ νεστλεδάκια μας…

Ὅλοι τὰ νεστλεδάκια μας...ἔσεις;…. ταΐζετε νεστλεδάκια τὸ παιδάκι σας γιά νά μήν ἔχῃ αὔριο οὔτε νεράκι…
Ὄχι;;;;;
γρήγορα στὸ σοῦπερ μάρκετ… ἀγοράζουμε μόνο νεστλέ…(!)
μεγαλώνει … μεγαλώνει… μεγαλώνει τὰ βυζιά…

Καφετζόπουλος Χάρης

Εἶναι ἀκραῖον νὰ εἶναι δημόσιον ἀγαθὸν τὸ νερό!

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply