Μὴν τὸ …μαλώνῃς τὸ παιδί!!!

Μὴν τὸ ...μαλώνῃς τὸ παιδί!!!ψὶτ boss… μὴν τὸ μαλώνῃς τὸ παιδί…
στὸ τέλος θὰ κάνη αὐτὸ ποὺ τοῦ ζήτησες…
κᾶνε λιγάκι ὑπομονή… θέλει τέχνη νὰ κάνῃ αὐτὸ ποὺ θέλεις καὶ νὰ τὰ ἔχῃ καὶ μὲ τὸν λαὸ καλά…
δὲν εἶναι ἁρπακολατζὴς …
ὑπάρχει καὶ plan C…

cool man, cool…

Χάρης Καφετζόπουλος

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply