Τί εἶναι αὐτό τό «ΔΗΜΑΡ» πού χρηματοδοτεῖται μέ 421.638 εὐρόπουλα;

Τὸ ὅ,τι ἀκόμη ἐπικαλούμαστε τὸν ἐμφύλιο, τὸ ὅ,τι ἀκόμη κάνει κουμάντο τὸ παπαδαριό, τὸ ὅ,τι ἀκόμη δὲν καταλάβαμε ὅτι τὰ λεφτὰ τοῦ Πασοκ τελείωσαν, ὅλα αὐτὰ δὲν ἀποδεικνύουν ἐπαρκῶς ὅτι ἡ χώρα ἀρνεῖται νὰ ἀντικρυσει τὸ παρὸν καὶ νὰ ἐτοιμασθῇ γιὰ τὸ μέλλον. 

Ἡ μονὴ πραγματικὴ ἀπόδειξη γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ζοῦμε ἐπίμονὰ προσκολλημένοι στὸ παρελθὸν εἶναι ὅτι εἶναι δικαιοῦχος κρατικῆς ἐπιχορηγήσεως ἕνα πρᾶγμα ἀγνώστων ἰδιοτήτων, ποὺ ἀκούει στὸ ἐξωτικὂ ὄνομα ΔΗΜΑΡ.
Τί εἶναι αὐτό τό «ΔΗΜΑΡ» πού χρηματοδοτεῖται μέ 421.638 εὐρόπουλα;πρῶτο θέμα

Ξέρει κάποιος τί εἶναι αὐτό τὸ μυστήριο ΔΗΜΑΡ καί πότε ἔζησε;

Θέμης Καζαντζίδης

(Visited 69 times, 1 visits today)
Leave a Reply