Παρα-Μένουμε Εὐρώπη τελικῶς…

«Μένουμε Εὐρώπη» (εὐρῶ).
Τὰ σχόλια περιττά… (1 καὶ 2) Παρα-Μένουμε Εὐρώπη τελικῶς...7 Παρα-Μένουμε Εὐρώπη τελικῶς...8 Παρα-Μένουμε Εὐρώπη τελικῶς...9 Παρα-Μένουμε Εὐρώπη τελικῶς...10 Παρα-Μένουμε Εὐρώπη τελικῶς...1 Παρα-Μένουμε Εὐρώπη τελικῶς...2 Παρα-Μένουμε Εὐρώπη τελικῶς...3 Παρα-Μένουμε Εὐρώπη τελικῶς...6

Σημείωσις

Διαδηλωτὴ μὲ χρυσὸ ῥόλεξ τῶν 25 χιλιάδων εὑρῶ, νὰ διαδηλώνῃ ὑπὲρ τοῦ κεντρικοῦ τραπεζίτη τῆς Εὐρώπης, μόνο στὸ φρενοκομεῖο ἡ Ἑλλὰς μπορεὶς νὰ δῇς………

Παρα-Μένουμε Εὐρώπη τελικῶς...4
Ὁ κύριος (κάτω) εἶναι ὁ ἀγαπημένος τῆς κυρίας…..Παρα-Μένουμε Εὐρώπη τελικῶς...5

Δρακᾶτος Ὄθων
απὸ ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 65 times, 1 visits today)
Leave a Reply