Τὴν ζωή μου καὶ τὴν ἐλευθερία μου…

Τὴν ζωή μου καὶ τὴν ἐλευθερία μου...Ἡ πιὸ ἔντιμη στάσις τοῦ Τσίπρα, εἶναι να παραιτηθῇ.
Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει καμμία συμφωνία καὶ δὲν ὑπογράφω τίποτα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἀκούγονται.
Λευκὴ ἐπιταγὴ σὲ κανέναν, ποτὲ ξανὰ καὶ μὲ τίποτα.

Ἀναχρηματοδότησις αὐτοῦ τοῦ σάπιου κατεστημένου (Ἑλληνικοῦ κράτους καὶ παρατρεχαμένων) 30 δισεκατομμύρια γιὰ τὴν «ἀνάπτυξη», λέει ὁ Γιοῦνγκερ.
Μετὰ ἀπὸ τόσα δισεκατομμύρια «ἀναπτύξεως» ἀπὸ τὸ 2002, δὲν θέλω οὔτε ἔνα εὑρῶ γιὰ νὰ ἀναπτυχθῶ.
Θέλω νὰ φύγετε ἀπὸ τὴν τσέπη μου.
Τὴν ζωή μου καὶ τὴν ἐλευθερία μου.

Ὁ κύριος Τσίπρας καὶ κάθε ἄλλη πολιτικὴ δύναμις, δὲν ἔχουν κανένα δικαίωμα, καμμία ἐξουσιοδότηση καὶ ΚΥΡΙΩΣ, καμμία δύναμη γιὰ νὰ ἐφαρμόσουν τὸ νέο σχέδιο καταστροφῆς τῆς χώρας.

Εὐθύμης Μαραμῆς

φωτογραφία

(Visited 51 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Τὴν ζωή μου καὶ τὴν ἐλευθερία μου…

Leave a Reply