Ἡ ἀπελευθέρωσίς μας περνᾶ ἀπὸ ΜΙΑΝ μόνον ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ διαδρομή!!!

Καὶ ἡ τρομοκρατία ἐξακολουθεῖ…

Ἡ ἀπελευθέρωσίς μας περνᾶ ἀπὸ ΜΙΑΝ μόνον ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ διαδρομή!!!

πηγή

Γιὰ νὰ μὴν τολμήσουμε νὰ ἀντιδράσουμε…

Κι ὅσο δανειζόμεθα, τόσο θὰ βουλιάζουμε…
Κι ὅσο ἀποδεχόμεθα τὸ δικό τους μοντέλο, τόσο θὰ μᾶς δουλοποιοῦν…
Κι ὅσο ΔΕΝ ἀποφασίζουμε πὼς ἡ ἐλπίδα πέθανε καὶ ἡ μόνη μας διέξοδος εἶναι ἡ ἐκ τῆς βάσεως-αὐτάρκεια σὲ ΟΛΟΥΣ τοὺς τομεῖς- ἐπαναδόμησις τῶν πάντων, τόσο θὰ μᾶς σύρουν ὅπου αὐτοὶ θέλουν.

Ἡ ἐλευθερία ἔχει μόνον ἕναν δρόμο κι αὐτὸς λέγεται Ἑλλάς!!!
Θὰ τὸν ἀνακαλύψουμε ὡς λύσιν ἀνάγκης κι ὄχι ὡς πιθανότητα ἤ ἐνδεχόμενον.

Φιλονόη

 

(Visited 32 times, 1 visits today)
Leave a Reply