Ὁ καλὸς ἄνθρωπος…

Ὁ καλὸς ἄνθρωπος...Ἑπτὰ ἐλέφαντες ἔχει ὁ κύριος Τζί,
μὰ ὑπάρχει κι ἕνας ὄγδοος ἐκεῖ.
Ἄγριοι εἶναι οἱ ἑφτά, ὁ ὄγδοος ἥσυχος,
κι ὅμως αὐτὸς τὸ κοπάδι φυλᾶ.
Πιὸ γρήγορα! καθαρίστε τὸ δάσος τοῦ Τζὶ
τώρα ποὺ εἶναι ἡμέρα, γιατὶ θὰ βραδιάσει σὲ λίγο!


Ἑπτὰ ἐλέφαντες δουλεύουν σκληρά,
ὁ κύριος Τζὶ στὸν ὄγδοο καβάλα, τοὺς κυττᾶ.
Ὁλημερὶς τὸ δάσος ξεχερσώνουν,
ὁ ὄγδοος τοὺς προσέχει μήπως τσάμπα τοὺς πληρώνουν.

Πιὸ γρήγορα! καθαρίστε τὸ δάσος τοῦ Τζὶ
τώρα ποὺ εἶναι ἡμέρα, γιατὶ θὰ βραδιάση σὲ λίγο!

Ἑπτὰ ἐλέφαντες δὲν θέλουν πιὰ
νὰ ξεριζώνουν δένδρα
ὁ κύριος Τζὶ ἔχει νεῦρα, τοὺς κλωτσᾶ καὶ τοὺς βρίζει,
μὰ στὸν ὄγδοο δίνει τὸ φαΐ.
Γιὰ δές! Τώρα φεύγει ἡ ἡμέρα κι ἡ νύκτα ἔρχεται.
στοῦ κυρίου Τζὶ τὸ δάσος
ὅλα τὰ δένδρα θὰ πεθάνουν!

 Ἑπτὰ ἐλέφαντες δίχως δόντια πιά,
μὰ δόντια ἔχει ὁ ὄγδοος, δίχως καμμιὰ ζημιά.
φρέσκος καὶ χορτάτος μὲ λύσσα τοὺς ὁρμᾶ.
Κι ὁ κύριος Τζὶ στέκει πίσω καὶ γελᾶ.
Καθαρίστε βαθειὰ ἐκεῖ πέρα!
Δένδρο νὰ μὴν ὑπάρχῃ  ὥσπου νὰ βραδιάσῃ!
Καθαρίστε τὸ δάσος! Θὰ φτιάξουμε δρόμο!
Ἡ νύκτα δὲν ἔρχεται. Εἶναι κιόλας ἐδῶ!

(«ὁ καλὸς ἄνθρωπος τοῦ Σε Τσουάν»)

Παναγιώτης Παναγιώτου

(Visited 39 times, 1 visits today)
Leave a Reply