Ἡ λεηλασία ἐξακολουθεῖ, μὲ μανδύα τὴν «πρώτη φορὰ ἀριστερά»!!!

Τὸ γεγονὸς τῆς λεηλασίας εἶναι κατανοητό, ἀπὸ ὅλο καὶ περισσοτέρους πλέον.
Τὸ γεγονὸς τῆς ἀντισυνταγματικῆς καὶ παρανόμου ὑποδουλώσεώς μας, ὅσο κυλᾶ ὁ καιρός, ἐπίσης γίνεται συνείδησις ἀπὸ διαρκῶς αὐξανομένη μερίδα τῶν πολιτῶν.

Ἡ σημαντικὴ λεπτομέρεια, σὲ αὐτὰ ποὺ ἰσχυρίζομαι, εἶναι πὼς ἐκτὸς τῆς παρανομίας καὶ τῆς ἀντισυνταγματικότητος, βάσει τῶν ὁποίων μᾶς ἐξαναγκάζουν σὲ ἀπόλυτον δουλοποίησιν, σιγὰ σιγά, πίσω ἀπὸ τὰ «νομοφανῆ», μνημονιακά τους «φκιασίδια» ἀρχίζουν, οἱ …«δικοί» τους ἄνθρωποι, νὰ …ξερνοῦν ἀλήθειες.Ἡ λεηλασία ἐξακολουθεῖ, μὲ μανδύα τὴν «πρώτη φορὰ ἀριστερά»!!!1

πηγή

Μὰ ἐντὸς τοῦ κΥνοβουλίου τους, (οὔτε καὶ αὐτὴ ἡ …«ἐπαναστάτρια» Ζωή), τολμοῦν νὰ ἀναφερθοῦν στὴν λεηλασία, στὴν μεθόδευσιν καὶ στὴν ἐξαπάτησίν μας. Οὔτε τολμοῦν νὰ στραφοῦν κατὰ τῶν πραγματικῶν ὑπευθύνων.
Γενικῶς κι ἀορίστως συμβαίνουν τὰ πάντα… Μὰ ὅλοι ἐκτὸς φυλακῆς εἶναι καὶ τὰ προϊόντα τῆς λεηλασίας κρύβονται σὲ κάτι νησιὰ Κέυμαν καὶ ἄλλους φορολογικοὺς παραδείσους.
Ἐδῶ ἀκόμη κι ὁ Μητρόπουλος, ποὺ τὸ παίζει κατὰ περίστασιν πρόεδρος τοῦ κΥνοβουλίου τους, χρωστᾶ σχεδὸν δύο ἐκατομμύρια εὐρόπουλα. Μὰ δὲν ζορίζεται…
Εἶναι κράτος ἐν κράτει κι αὐτός.

«Μετά από δικαστικό και διοικητικό μαραθώνιο, του έχουν βεβαιωθεί χρέη προς την εφορία, από πρόστιμα και μη δηλωθέν εισόδημα ύψους 1.940.000 ευρώ, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν εισπραχθεί.»

Ποιός μΠατΣοΚος βουλευτής (τοῦ ΣΥΡΙΖΑ τώρα) χρωστᾶ δύο ἑκατομμύρια στήν ἐφορία;

Κι ἐπεὶ δὴ πρέπει νὰ …τρομάξουμε καὶ νὰ θεωροῦμε ἑαυτοὺς …νικημένους, ἔρχεται καὶ ὁ ὑπερ-νομικὸς νὰ μᾶς τὸ ἐπιβεβαιώσῃ:

Κατρούγκαλος: «Καμμία από τις τρεις δανειακές συμβάσεις, κανένα από τα Μνημόνια δεν ήλθε να κυρωθεί στην βουλή με τον τρόπο που προβλέπει το Σύνταγμα, δηλαδή ως υπογεγραμμένη Συνθήκη και μάλιστα με την πλειοψηφία των 3/5. Η πρώτη δανειακή σύμβαση κατετέθη και απεσύρθη και η δεύτερη και Τρίτη ψηφίστηκαν ως σχέδια και μάλιστα με το τέχνασμα των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου. Αρχικά εγκρίθηκαν τα σχέδια όχι οι συμβάσεις  και μετά κυρώθηκαν . Δεν επιδιώχθηκε η ακύρωσή τους διότι δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε συνταγματικό δικαστήριο που να επιτρέπει τον έλεγχο αυτών των πραγμάτων. Το ΣτΕ ελέγχει μόνο την νομιμότητα Διοικητικών πράξεων, όχι διεθνών συμβάσεων και ο Άρειος Πάγος δεν έχει καμμία τέτοια αρμοδιότητα. Όσο δεν έχουν Συνταγματικό Δικαστήριο  αυτές οι πολιτικές πράξεις δεν μπορούν να έχουν έλεγχο. Στο δε  Διεθνές Δικαστήριο πάλι δεν υπάρχει δικαστήριο που να ελέγχει ένα τέτοιο εσωτερικό ζήτημα».

Ὁ ὑπερνομικὸς ποὺ στὰ φοιτητικά του χρόνια, σὰν κάθε ἄλλο κομματόσκυλο ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτόν του, εἶχε ἀνάλογον, κομματικοσυνδικαλιστικὴ δράσιν στὴν νομική.
Δίπλα στὸν …τσεκουρᾶτο!!!Ἡ λεηλασία ἐξακολουθεῖ, μὲ μανδύα τὴν «πρώτη φορὰ ἀριστερά»!!!3

Ο Κατρούγκαλος με τον Βορίδη το 1985…

Μοῦ φαίνεται πὼς εἶναι ἀπολύτως ἠλίθιοι κι ἐὰν δὲν λαμβάνουν καθημερινῶς τὸ «ῥαβασάκι μὲ τὶς ὁδηγίες χρήσεως» κολλοῦν καὶ χαμογελοῦν ἠλίθια, ἐφ΄ ὅσον ὁ λόγος τους, γενικῶς καὶ εἰδικῶς, αὐτοακυρώνεται καὶ αὐτοκαταργεῖται.
Πρὸ τεσσάρων ἐτῶν μᾶς ἔλεγε, τὸ ἴδιο ἄτομον, πὼς αὐτὰ ποὺ μᾶς ἐπέβαλαν καταῤῥίπτονται.
Ἀλλά καταῤῥίπτονται πῶς; Σέ ἕνα ….ἰδεατόν ἐπίπεδον ἤ γενικῶς καί συνολικῶς;

Ἡ ἐρώτησις παρακαλῶ νὰ ἀπευθυνθῇ στὸν μουσιοῦ ντὲ κουτρουγκᾶλ…
Ἐγὼ ἁπλῶς παραθέτω τὶς δικές του τοποθετήσεις-ἀπορίες-ἐρωτήσεις.

Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι τμῆμα αὐτῶν ποὺ συμβαίνουν. 
Στὴν πραγματικότητα ὅσα ἔχουν ψηφίσει, καὶ τώρα ἀλλὰ καὶ παλαιότερα, εἶναι ἀπολύτως ΠΑΡΑΝΟΜΑ, ἀντισυνταγματικὰ καὶ ἀκυρώνουν ΟΛΩΝ μας τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα. 
Δῆλα δὴ ἄν καὶ διαρκῶς ἀναφέρονται σὲ δημοκρατίες, ἀμεσοδημοκρατίες, κυριάρχους λαοὺς καὶ λοιπὰ ἀσυνάρτητα, στὴν πράξιν ἁπλῶς ἐπικυρώνουν καὶ πακτώνουν τὴν δικτατορία τους.
Διότι πρῶτα κι ἐπάνω ἀπ΄ ὅλα τὰ νομομαγειρέματά τους στεροῦν, πετσοκόβουν καὶ ἀκυρώνουν βασικὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα.
Κι ὅλο αὐτὸ τὸ γνωρίζουν καὶ μᾶς τὸ …προ-ἀνακοινώνουν, ἀρκετὰ πρὶν τὸ αἰσθανθοῦμε στὴν …σάρκα μας!!!

Τὸ ἔγκλημα εἶναι προσχεδιασμένον, κοινὸ «μυστικό» τους καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν θὰ τὸ παραδεχθῆ δημοσίως.
Ἀκόμη καὶ ἡ Ζωή, ποὺ …«ἐπανεστάτησε», μιλᾶ γενικῶς κι ἀορίστως γιὰ «ἐκβιασμούς», ποὺ ὑπομένει ἡ κυβέρνησις, ἀλλὰ δὲν ἀναφέρεται σὲ τὶ εἴδους ἐκβιασμούς.

 

Οὔτε ὀνόματα, οὔτε διευθύνσεις καὶ ἀπόλυτος στήριξις στὸ ἀλεξέι…
Παρθενογένεσις γιὰ τὴν Ζωή…
Ἐν τελῶς.
Λὲς καὶ δὲν γνωρίζει τὴν ἀνομία, τὴν ἀντισυνταγματικότητα καὶ τὰ νομομαγειρέματα… Ἀπὸ κομήτη μᾶς προέκυψε…
Ἔ;

Γιὰ νὰ λέμε λοιπὸν τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, ἄς θυμηθοῦμε…
Διότι μόνον ὅσον κρατοῦμε τὴν μνήμη μας ζωντανὴ τὸ ἔγκλημά τους παραμένει σὲ ἐπίπεδον φανταστικό.
Δὲν ὑπάρχει. Καὶ μαζὺ μὲ τὸ ὅποιο μαγείρεμά τους, δὲν ὑπάρχουν κι αὐτοί!!!!
Νομίζουν πὼς ὑπάρχουν μὰ ἔχουν πρὸ πολλοῦ ἐνσωματώσει στὴν ὕπαρξίν τους τὴν ἡμερομηνία λήξεώς τους.

Φιλονόη

ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ! ΙΔΟΥ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ!!!

ΟΙ «ΕΘΝΟΠΑΤΕΡΕΣ» ΤΣΑΚΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΛΑΟ ΜΕ ΜΕΤΡΑ, ΕΝΩ ΟΛΑ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ!Ἡ λεηλασία ἐξακολουθεῖ, μὲ μανδύα τὴν «πρώτη φορὰ ἀριστερά»!!!2

  • Υπέγραψαν δανειακές συμβάσεις χωρίς ποσά και ημερομηνίες!! Τελίτσες υπέγραφαν σαν να έπαιζαν τρίλιζα!!! 
    ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ!

του Μάκη Βραχιολίδη

[email protected]

Το έγκλημα που συντελείται σε βάρος του λαού ξεπερνά κάθε φαντασία. Δεν έχει προηγούμενο. Τα τρία Μνημόνια και τα συνοδεύοντα αυτά δανειακές συμβάσεις, είναι κυριολεκτικά στον αέρα. Είτε δεν ψηφίστηκαν από τα 3/5 της Βουλής όπως ορίζει το Σύνταγμα, είτε όταν πέρασαν με περισσότερες από 180 ψήφους, ψηφίστηκαν ως προσχέδια και όχι ως δανειακές συμβάσεις. Συνεπώς, το ΠΑΣΟΚ πρώτα και η τρικομματική κυβέρνηση  σήμερα εφαρμόζουν επί τρία χρόνια βάρβαρα μέτρα σε βάρος του λαού, έχουν οδηγήσει στην εξαθλίωση πάνω από 3 εκατομμύρια Έλληνες και στην αυτοκτονία περίπου 4000 συμπατριώτες μας, έχοντας συνάψει Μνημόνια και δανειακές συμβάσεις που είναι όλα παράνομα!

Τα ντοκουμέντα που παρουσιάζουμε είναι συγκλονιστικά, προκαλώντας αλγεινή εντύπωση όχι μόνο για τα κόμματα που νομιμοποίησαν τις επαίσχυντες  παρανομίες αλλά και για τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, τα λεγόμενα αντιμνημονιακά! Εφόσον διακηρύσσουν την αντιμνημονιακή τους πολιτική, πώς είναι δυνατόν να επιτρέπουν να συντελείται μέσα στο Κοινοβούλιο εν ψυχρώ έγκλημα σε βάρος του λαού, χωρίς να εγκαταλείπουν τα έδρανα της βουλής, ώστε να προκαλέσουν την πτώση της κυβερνήσεως;
ΣΥΡΙΖΑ, «Ανεξάρτητοι Έλληνες», Χρυσή Αυγή και ΚΚΕ, αφού τάσσονται κατά των Μνημονίων, των βάρβαρων μέτρων εξαθλιώσεως του κόσμου και κατά της παραχωρήσεως εθνικής κυριαρχίας, θα έπρεπε άμεσα να αποχωρήσουν από το Κοινοβούλιο και να μην επιτρέψουν να συνεχίζεται το έγκλημα σε βάρος του τόπου και του πολύπαθου λαού!  

Ιδού λοιπόν τα ντοκουμέντα που καταδεικνύουν ότι όσα βιώνει ο λαός τα τελευταία τρία χρόνια είναι απότοκα παρανόμων ενεργειών από το ίδιο το Κοινοβούλιο!

1ο Μνημόνιο:

Το πρώτο μνημόνιο ουδέποτε πέρασε από την Βουλή. Ο Παπανδρέου μαζί με τον Παπακωνσταντίνου επέβαλαν το 1ο Μνημόνιο με τον Ν.3845 στις 6 Μαΐου 2010. Η δανειακή σύμβαση που το συνόδευε, ουδέποτε συζητήθηκε! Το Σύνταγμα, που ως γνωστόν προβλέπει ότι πρέπει να ψηφισθεί από τα 3/5 της Βουλής, τουτέστιν από 180 βουλευτές, έγινε κουρελόχαρτο! Το Μνημόνιο δεν ήλθε στην Βουλή. Το νομιμοποίησαν μόνοι τους οι Παπανδρέου-Παπακωνσταντίνου. Η βουλή έγινε… γιάφκα!

Με βάση αυτό το παράνομο Μνημόνιο ήρθε την 1η Ιουλίου 2011 στην Βουλή ο  Ν.3986/2011 προκειμένου να ψηφισθούν τα επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 (ο λεγόμενος εφαρμοστικός νόμος). Ήταν η περίοδος που οι αγανακτισμένοι  έξω από την Βουλή έδιναν βροντερό παρόν και μία-δυο ημέρες πριν οι  Παπανδρέου-Σαμαράς έπαιζαν το θέατρο της δημιουργίας κυβερνήσεως εθνικής σωτηρίας! Ο νόμος που επέβαλε μέτρα θανάτου σε βάρος των Ελλήνων, ψηφίστηκε 154  ψήφους από το ΠΑΣΟΚ + 1 ψήφο από την Έλσα Παπαδημητρίου.

Κατόπιν, ήλθαν πρόσθετα μέτρα σφαγής με τον  Ν.4024/2011, ο οποίος πέρασε από την Βουλή στις  20 Οκτωβρίου 2011 και αφορούσε σε: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.

Στις 3 Οκτωβρίου 2011 ήλθε στην Βουλή ο Ν.4021/2011 όπου σε αυτόν και συγκεκριμένα στο άρθρο 48 έχουν καταχωρηθεί οι δανειακές συμβάσεις.  Ο  συγκεκριμένος νόμος,  στο 4ο μέρος  με το άρθρο 48 κύρωνε τα Μνημόνια που έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 του Συντάγματος, τουτέστιν με τα 3/5 των βουλευτών.  Ψηφίστηκε όμως χωρίς τις απαιτούμενες ψήφους των 180 βουλευτών!  

 Το Σύνταγμα ως γνωστόν προβλέπει ότι πρέπει να ψηφιστεί από τα 3/5 της Βουλής, τουτέστιν από 180 βουλευτές! Νομιμοποίησαν  και πάλι την παρανομία! Μετέβαλαν την Βουλή σε …γιάφκα κατά του λαού.

Το άρθρο 49 όμως του ίδιου Ν.4021/2011  αναφέρει ρητώς ότι πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται από την Εθνική νομοθεσία. Οι προβλεπόμενες διαδικασίες  που αφορούν στην ψήφιση του νόμου από τα 3/5 της Βουλής δεν τηρήθηκαν και το Σύνταγμα έγινε και πάλι κουρελόχαρτο!

2ο  Μνημόνιο:

Ο Ν.4046 μπήκε στο ΦΕΚ  στις 14 Φεβρουαρίου-2012 και αφορύσε σε: Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκολύνσεως μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννοήσεως μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για την μείωση του δημοσίου χρέους και την διάσωση της εθνικής οικονομίας. Ο νόμος αυτός πέρασε από την Βουλή στις  12-Φεβρουαρίου 2012 με 199 Βουλευτές! Θα πει κάποιος «ψήφισαν 199 βουλευτές άρα τα 3/5 της Βουλής άρα το Μνημόνιο και οι δανειακές συμβάσεις είναι νόμιμες»! 

Έλα όμως που δεν ψήφισαν δανειακές συμβάσεις αλλά προσχέδια δανειακών;;;

Αντί για ποσά, στην θέση των ποσών υπήρχαν τελίτσες (…), κενά και άλλα σχεδιάκια!!! Τρίλιζα ψήφισαν οι αθεόφοβοι! (βλέπε φωτογραφίες παρακάτω. Τελίτσες και κενά). Είναι σαν να πας στην Τράπεζα να πάρεις ένα δάνειο και αντί για το ποσό σου βάζουν τελίτσες (…)! Τι χρωστάς στην Τράπεζα; Ό,τι ποσό θέλουν αυτοί ή…τελίτσες;

Ἡ λεηλασία ἐξακολουθεῖ, μὲ μανδύα τὴν «πρώτη φορὰ ἀριστερά»!!!5 Ἡ λεηλασία ἐξακολουθεῖ, μὲ μανδύα τὴν «πρώτη φορὰ ἀριστερά»!!!3 Ἡ λεηλασία ἐξακολουθεῖ, μὲ μανδύα τὴν «πρώτη φορὰ ἀριστερά»!!!4

Οι κουτεντέδες της Βουλής στις 14/3/2012 ξαναέφεραν την δανειακή με την ΠΝΠ ΦΕΚ 55/Α/14-03-2012, αλλά και πάλι αυτό ήταν προσχέδιο δανειακών. 

Στις 22 Μαρτίου 2012 με τον Ν.4060/2012 κυρώνεται η προηγούμενη ΠΝΠ – Δανειακές συμβάσεις. Δηλαδή τα προσχέδια!!! Και αυτός ο νόμος ήταν  ανυπόγραφες δανειακές και μάλιστα χωρίς ποσά και ημερομηνίες.

Πέρασε στις 7 Νοεμβρίου 2012 με τις παρακάτω ψήφους: 126 ΝΔ + 27 ΠΑΣΟΚ το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016!

Η παρανομία της παρανομίας!  

 3ο Μνημόνιο:

Έρχεται στις 12-12-2012 με την ΠΝΠ ΦΕΚ 240/Α: Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποιήσεως της Κύριας Συμβάσεως Χρηματοδοτικής Διευκολύνσεως μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκολύνσεως», της Συμβάσεως Χρηματοδοτικής Διευκολύνσεως μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκολύνσεως Διαχειρίσεως Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Συμβάσεως Χρηματοδοτικής Διευκολύνσεως μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Πέρασε την 15η Ιανουαρίου 2013 με 166 Βουλευτές ο Ν.4111/2013 κύρωση της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποιήσεως της Κύριας Συμβάσεως Χρηματοδοτικής Διευκολύνσεως, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκολύνσεως», της Συμβάσεως Χρηματοδοτικής Διευκολύνσεως μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκολύνσεως Διαχειρίσεως Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Συμβάσεως Χρηματοδοτικής Διευκολύνσεως μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Πού πήγαν οι 180 ψήφοι που απαιτούσε ο νόμος; Σιγά που θα κάτσουν να σκάσουν! Εδώ έκαναν …γιάφκα την Βουλή με την καταμέτρηση των ψήφων και την τήρηση του Συντάγματος θα ασχολούνται; Αρκεί που είναι αξιόπιστοι στους διεθνείς τοκογλύφους!

Ο λαός μπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια σε βάρος τους; Εμείς λέμε ναι, μπορεί. Αν και ο συνταγματολόγος σε ραδιοφωνική του εμφάνιση δήλωσε για το θέμα. 

 Κατρούγκαλος: «Καμμία από τις τρεις δανειακές συμβάσεις, κανένα από τα Μνημόνια δεν ήλθε να κυρωθεί στην βουλή με τον τρόπο που προβλέπει το Σύνταγμα, δηλαδή ως υπογεγραμμένη Συνθήκη και μάλιστα με την πλειοψηφία των 3/5. Η πρώτη δανειακή σύμβαση κατετέθη και απεσύρθη και η δεύτερη και Τρίτη ψηφίστηκαν ως σχέδια και μάλιστα με το τέχνασμα των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου. Αρχικά εγκρίθηκαν τα σχέδια όχι οι συμβάσεις  και μετά κυρώθηκαν . Δεν επιδιώχθηκε η ακύρωσή τους διότι δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε συνταγματικό δικαστήριο που να επιτρέπει τον έλεγχο αυτών των πραγμάτων. Το ΣτΕ ελέγχει μόνο την νομιμότητα Διοικητικών πράξεων, όχι διεθνών συμβάσεων και ο Άρειος Πάγος δεν έχει καμμία τέτοια αρμοδιότητα. Όσο δεν έχουν Συνταγματικό Δικαστήριο  αυτές οι πολιτικές πράξεις δεν μπορούν να έχουν έλεγχο. Στο δε  Διεθνές Δικαστήριο πάλι δεν υπάρχει δικαστήριο που να ελέγχει ένα τέτοιο εσωτερικό ζήτημα».

Εάν ισχύει αυτό που λέει ο κ. Κατρούγκαλος τότε έχουμε να κάνουμε με το τέλειο έγκλημα σε βάρος του λαού! Είναι δυνατόν κύριε Συνταγματολόγε να μην υπάρχει λύση για να σωθεί ο λαός από αυτούς που μετέτρεψαν σε γιάφκα την Βουλή και τους Βουλευτές σε …συνδικάτο του εγκλήματος; 

ἀνεξάρτητος παρατηρητής

(Visited 56 times, 1 visits today)
Leave a Reply