Ἀνδρέα προχώρα…

Ἀνδρέα προχώρα…
Σὲ θέλει ὅλη ἡ χώρα!!!
Ὁ Ἀγῶνας τώρα δικαιώνεται!!!
Ἡ ἐλπίδα (λεπίδα) ἔρχεται!!!

Οἱ ἐξώσεις στὴν Ἰσπανία

Οἱ ἐξώσεις στὴν Ἰσπανία

Στις 22 Ιουλίου η βουλή ψηφίζει για την κατάσχεση των σπιτιών μας.!
Στις 22 Ιουλίου η βουλή επανέρχεται για την τελευταία πράξη του τρίτου Μνημονίου.
Είναι η καθοριστική ψηφοφορία για την τροποποίηση του κώδικα πολιτικής δικονομίας που θα πετάξει έξω από τα σπίτια όλους τους οφειλέτες.
«Βουβές δίκες»- Δίκες χωρίς μάρτυρες.

 σύλλογος δανειοληπτῶν ἐλβετικοῦ φράγκου

Συνεχίστε ἐσεῖς τὶς ἐφηβικὲς ……, ποὺ ἔλεγε καὶ ὁ Κούνδουρός (σας)!!!

Υ.Γ. Ἡ Νέμεσις τοῦ lifestyle  καὶ τῆς ψυχοπνευματικῆς ὑποτελείας σας, δυστυχῶς ΔΕΝ θὰ τελειώση ἐδῶ. Ἔπονται καὶ χειρότερα. Ἐσεῖς ὅμως συνεχῖστε τὸν καταστροικό, γιὰ ἐσᾶς καὶ τοὺς συνανθρώπους σας, λόγο!!!

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΥ
Ὁδὸς Γ. Σεφέρεη, ἀριθμὸς 9, 172 34 Δάφνη
Τηλ./Φαξ: 210-6428888
Φορητό : 693-6428888
E-mail : [email protected]

Σημείωσις

Γιὰ ὅσους εἶναι μειωμένης ἀντιλήψεως, μὲ τὴν παροῦσα ἀνάρτηση, τὰ παραπάνω λόγια μου ἀπευθύνονται στοὺς ἐξωσμένους, ὄχι στοὺς ἀστυνομικούς, μιᾶς καὶ οἱ ἐξωσμένοι (στὴν μεγάλη πλειονότητα ΓΚΑΡΙΖΑΝ καὶ ΚΑΤΕΔΙΔΑΝ στὶς ἀρχές, ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια, τοὺς ἀγωνιστές).

 

(Visited 46 times, 1 visits today)
Leave a Reply