Σειρὰ ἔχουν τὰ σπίτια μας τώρα…

Ξεκίνησε, ἐὰν θυμόμαστε καλῶς, μὲ τὴν λεηλασία τοῦ δημοσίου πλούτου.
Τὰ ταμεῖα ἄδειασαν, δίχως νὰ μᾶς ἐνημερώσουν γιὰ αὐτό, ἀπὸ τὸ 2001.
Ἔτσι, γιὰ νὰ μπορῇ τὸ παπαδημιο-σημιτιστὰν νὰ μᾶς «χώσῃ» βαθειὰ βαθειά, ἀλλὰ καὶ ἐξηρτημένα-ἐξηρτημένα, εἰς τὰς εὐρώπας ΤΟΥΣ καὶ μὲ βεβαιότητα νὰ μᾶς χειρο-ποδο-δέσῃ, μὲ ἁλυσίδες ἄθραυστες, στὰ μελλοντικὰ μνημόνιά τους.
Πράξις, ποὺ ἐὰν τὴν ἀναλογισθοῦμε μὲ προσοχή, θὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς δὲν ὑπάρχει κάτι τυχαῖον.
Κι ἐὰν ἔως τότε, μὲ τὸν ἄλφα ἤ τὸν βῆτα τρόπο, μᾶς ἔσπρωχναν, ὡς κράτος, ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεώς μας, νὰ δανειζόμεθα γιὰ νὰ ἐπιβιώσουμε, ἀπὸ τότε καὶ μετὰ μᾶς ἐπέβαλαν τοὺς δανεισμούς.
Κι αὐτὸ ΔΕΝ ἀλλάζει!
Γιὰ αὐτὸ καὶ μόνον ἀξίζει νὰ ἐκκινηθῇ διαδικασία ἐλέγχου, μὲ θέμα τὴν Ἐσχάτη Προδοσία!!!

«…Ο Προβόπουλος αποκαλύπτει ότι οι Σημίτης, Παπαδήμος και Παπαντωνίου μας έβαλαν στο ευρώ με αντάλλαγμα τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων.

…Ότι στις 14 Μαρτίου του 1997 οι κύριοι Κ. Σημίτης (πρωθυπουργός), Γ. Παπαντωνίου (υπουργός οικονονομίας και οικονομικών) και Λ. Παπαδήμος (διοικητής τότε της Τράπεζας της Ελλάδος και σήμερα πρωθυπουργός και επίτιμος διοικητής της ΤτΕ) απεφάσισαν να χρησιμοποιήσουν το 80% των αποθεματικών γενεών Ελλήνων στα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία, ώστε κάνοντας η χώρα αυτοεπένδυση σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου να μειώσει το χρέος και το έλλειμμα, ώστε τελικά να μπούμε στο ευρώ….»

Γιῶργος Σαῤῥῆς

Φυσικὰ ἠκολούθησαν οἱ λοιπὲς λεηλασίες κάθε ἐπιχειρήσεως, μὲ πολλοὺς τρόπους. Ἄλλοτε μὲ τὴν ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ φορολογία, ἄλλοτε μὲ τὴν ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ μὴ φορολόγησιν τῶν «δικῶν τους» παιδιῶν κι ἄλλοτε μὲ τὴν ΘΡΑΣΥΤΑΤΗ καὶ ΠΑΡΑΝΟΜΗ λεηλασία ὁποιουδήποτε ἀποθεματικοῦ. (Δῆμοι, νοσοκομεῖα, πανεπισήμια, λοιπὰ ἱδρύματα, χρηματιστήριον, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΑΙΠΕΔ καὶ μόλις …ξεκινήσαμε!!!)Σειρὰ ἔχουν τὰ σπίτια μας τώρα...1

Μυστικὲς συμφωνίες φοροΑΠΟΦΥΓΗΣ στὸ Λουξεμβοῦργο μὲ Wind καὶ Eurobank ἀπὸ …κοντά!!!

Σειρά τώρα τί ἔχει;
Μὰ μᾶς τὸ ἔχουν ἀνακοινώσει πρὸ πολλοῦ.
Τὰ σπίτια μας…Σειρὰ ἔχουν τὰ σπίτια μας τώρα...2

Με τα σπίτια των Ελλήνων θα πληρωθούν οι υποχρεώσεις των Τραπεζιτών που μεταχρονολογήθηκαν (επιτόκια 14%).

«…Οι μαλάκες της Συγκυβερνήσεως, που δεν μπορούσαν να παρατείνουν τους πλειστηριασμούς για ένα χρόνο, και να επεκτείνουν την προστασία των σπιτιών των Ελλήνων, για υποχρεώσεις προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία μπόρεσαν εύκολα να παρατείνουν τις υποχρεώσεις των τραπεζιτών για ένα ακόμα χρόνο….»Σειρὰ ἔχουν τὰ σπίτια μας τώρα...3

Γιῶργος Σαῤῥῆς

Ὁ ΕΝΦΙΑ, ποὺ εἶναι τὸ γνωστὸ χαράτσι, εἶναι ἐδῶ.
Τὸ ΤΑΙΠΕΔ εἶναι ἐδῶ.
Ἡ ἐπιτροπή τους, γιὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ δημοσίου χρέους ἔχει σταματήσει τὶς διαδικασίες ἔως (τοὐλάχιστον) τὴν 25η Αὐγούστου. Νὰ διακοπευθοῦν τὰ πιντιά…
…καὶ στὸ μεταξὺ νὰ μποροῦν νὰ μᾶς φορέσουν τὸ νέο  μνημόνιο (ὄχι τῶν 8,5, δισεκατομμυρίων πλέον… τῶν πολλῶν παραπάνω δισεκατομμυρίων… Ἤδη συμφώνησαν γιὰ νέο δανεισμό-θηλιὰ στὸν λαιμό μας…!!!)
Καὶ ἤδη τοὺς χειροκροτοῦμε.
Καὶ ἤδη τὰ ὅσα περιουσιακά μας στοιχεῖα ἀπέμειναν, μᾶς ὑποχρεώνουν, βάσει «σπλάχνου», νὰ τὰ μοιρασθοῦμε μὲ ὅλες τὶς φυλὲς τοῦ πλανήτου!!!

Οἱ χατζηαβάτηδες ΠΡΟΔΟΤΕΣ τῆς ἑπτα-κομματικῆς συγκυβερνήσεως…

Τὰ σπίτια μας, αὐτὰ ποὺ μὲ ἱδρῶτα καὶ αἷμα ἔκτισαν, κατὰ κύριον λόγο, οἱ γονεῖς μας καὶ οἱ παπποῦδες μας, ὁριστικῶς καὶ ἀμετακλήτως παύουν νὰ εἶναι ἀτομική μας περιουσία.
Ὅλοι οἱ Ἕλληνες πλέον κι ἐπισήμως εἶναι ΔΟΥΛΟΙ!!!
Δοῦλοι μὲ τὴν βοῦλα καὶ μὲ …σφραγίδα!!!

Φιλονόη

(Visited 49 times, 1 visits today)
Leave a Reply