Πρὼτα ἐξοφλεῖται τὸ ΔΝΤ καὶ ἡ ΕΚΤ!!!

Δάνειο διάρκειας 30 ετών από τον ESM, στον οποίο συμμετέχουν μόνο οι χώρες της ΟΝΕ, ώστε να γίνει ολοκληρωτική εξόφληση του ΔΝΤ και της ΕΚΤ.

Πρὼτα ἐξοφλεῖται τὸ ΔΝΤ καὶ ἡ ΕΚΤ!!!1
Η ποσοστιαία συμμετοχή των χωρών στον ESM φαίνεται στον σχετικό πίνακα.
Πρὼτα ἐξοφλεῖται τὸ ΔΝΤ καὶ ἡ ΕΚΤ!!!2

Σίγμα

(Visited 109 times, 1 visits today)
Leave a Reply