Ἡ ἀξιοπρέπεια ἔχασε τὸν …δρόμο της!!!

Καὶ ΔΕΝ θὰ μᾶς ξαναεπισκεφθῆ.
Ὄχι στὰ καθ΄ ἡμᾶς φυσικά… Ἐμεῖς, οἱ …χαχόλοι, καὶ ἀξιοπρέπεια ἔχουμε καὶ ἦθος καὶ λόγο τιμῆς.
Στὰ κουδουνισμένα ἀναφέρομαι…

Ἡ ἀξιοπρέπεια ἔχασε τὸν ...δρόμο της!!!

Ἄς μὴν σκᾶμε ὅμως.
Εἴπαμε…
Ὅλο αὐτὸ τὸ σύστημα εἶναι λάθος. Δὲν γίνεται νὰ τὸ συντηροῦμε.
Ἐμεῖς θὰ τοῦ βάλουμε …φωτιὰ καὶ θὰ τὸ κάψουμε τὸ οἰκοδόμημα. Ἐμεῖς.
Διότι ἐμεῖς μποροῦμε νὰ τὰ ξαναφτιάξουμε ὅλα ἀπὸ τὴν ἀρχή…
Αὐτοὺς νὰ λυπόμαστε.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 163 times, 1 visits today)
Leave a Reply