Κατάῤῥευσις ἔρχεται…

Κατάῤῥευσις ἔρχεται...Τὸ πολιτικὸ σύστημα στὴν Ἑλλάδα ἐπρόδωσε τὸν λαὸ του – ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἀφοῦ ἀνέτρεψε τὴν ἑλληνικὴ ψῆφο, παρέδωσε τὴν χώρα στὴν ληστρικὴ τοκογλυφία τῆς €ὐρώπης.

Μία μικρὴ μερῖδα τῶν συμπολιτῶν μας γνωρίζει, ἀλλὰ ἡ πλειοψηφία ἀποφεύγει νὰ σκὲφθεται, πὼς ὅταν ἀρχίσῃ νὰ ἐφαρμόζεται τὸ σχέδιο (συμφωνία) ποὺ ὑπέγραψε ὁ Ἀλέξης Τσίπρας, ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία θὰ καταρρεύση καὶ οἱ Ἕλληνες θὰ «ἐκδιωχθοῦν» ἀπὸ τὴν πατρῖδα τους.

Ἡ λεηλασία ἔχει ἤδη ἀρχίσει.

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

(Visited 237 times, 1 visits today)
Leave a Reply