Καὶ ἡ Alumil μᾶς ἐγκαταλείπει…

Και η ALUMIL μεταφέρει τα φορολογήσιμα κέρδη της σε θυγατρικές στην Βουλγαρία.

Καὶ ἡ Alumil μᾶς ἐγκαταλείπει...

Καταλαβαίνετε φυσικά ποιοι θα αναπληρώσουν αυτά τα κενά που δημιουργούνται στα έσοδα του κράτους.

Η προσχεδιασμένη καταστροφή της Ελληνινής Οικονομίας προχωρά σταθερά.

Σίγμα

(Visited 143 times, 1 visits today)
Leave a Reply