Πόσο μᾶς κοστίζει τό γάλα;

Πόσο μᾶς κοστίζει τό γάλα;Βασικὰ εἶναι θέμα ὑπερφορολογήσεως (ἀμέσου καὶ ἐμμέσου) τοῦ παραγωγοῦ καὶ τοῦ καταναλωτοῦ καὶ ὅλων φυσικὰ τῶν πολιτῶν, τῶν ἐνεργειακῶν πηγῶν, καὶ τοῦ ὁποίου προϊόντος ἢ ὑπηρεσίας, διότι τὸ κράτος, πολὺ ἁπλά, δὲν ἔχει τὰ ἐπαρκῆ ἀποθέματα κάθε μῆνα γιὰ νὰ πληρώνῃ τοκοχρεολύσια, ἔντοκα καὶ τὰ ὁμόλογα ποὺ λήγουν.

Ἕνα τέτοιο κράτος, καιρὸ πρὶν περιέλθῃ σὲ αὐτὸ τὸ δρᾶμα, λέγεται χρεοκοπημένο καὶ δὲν σῴζεται μὲ μαγικὰ νομίσματα, ἀλλὰ μὲ παύση ἐξυπηρετήσεως τοῦ χρέους του γιὰ ὄσο αὐτὸ εἶναι ἀναγκαῖο, ὥστε νὰ μπῇ σὲ πραγματικὴ παραγωγικὴ ἐξαγωγικὴ ἀναπτυξιακὴ τροχιά, ἐκμεταλλευόμενο μιὰ νέα σαφῶς πολὺ χαμηλότερη φορολόγηση, ἀλλὰ καὶ τὴν προσωρινὴ ἐξοικονόμηση πόρων ποὺ θὰ προέκυπταν ἀπὸ τὴν παύση τῶν πληρωμῶν.

Ἀλέξανδρος Παυλίσης

(Visited 187 times, 1 visits today)
Leave a Reply