Ὁ νικητὴς Ἀποχὴ …προειδοποιεῖ!!!

Ταυτίζομαι ἀπόλυτα μὲ τὸ 50% (!) ἀποχῆς.

Ὁ νικητὴς Ἀποχὴ ...προειδοποιεῖ!!!

50% τῶν Ἑλλήνων (τὸ ὁποῖο εἶναι πολὺ μεγαλύτερο, καθὼς τὰ στοιχεῖα εἶναι ψευδέστατα) ἑτοιμάζεται νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὰ μνημόνια γράφοντας στὰ @ρχ@δι@ του τὶς «ἐκλογές».

Νικητὴς εἶναι ἡ ἀποχὴ καὶ θὰ πρέπη νὰ τὸ θυμᾶται κάθε μνημονιακὸ καθίκι – κλητῆρας ποὺ θὰ τολμήση νὰ ἐπιδόσῃ κατασχετήρια στὸ ὄνομα τῶν Βρυξελλῶν.

Εὐθύμης Μαραμῆς

(Visited 293 times, 1 visits today)
Leave a Reply