Ὁ τυχοδιωκτισμὸς τῶν ΗΠΑ.

Ὁ τυχοδιωκτισμὸς τῶν ΗΠΑ.Ἡ τυχοδιωκτικὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῶν ΗΠΑ τὰ τελευταία δεκαπέντε χρόνια στερεῖται παντελῶς ὑπευθυνότητας, καθὼς αὐτοὶ ποὺ ἐκπονοῦν καὶ χαράσσουν τὰ σχέδια αὐτὰ δὲν ἔχουν ἴχνος ἐπαγγελματισμοῦ.
Ἀπόδειξις αὐτοῦ ἡ ἀνελέητη κοινωνικὴ ἰσοπέδωσις καὶ ἐφιαλτικὴ καταστροφὴ τῶν χωρῶν, τὶς ὁποῖες «ἄγγιξαν» οἱ ΗΠΑ, μὲ τὴν ἐπιβολὴ τῆς «Δημοκρατίας» τους.

Ὁ τυχοδιωκτισμὸς τῶν ΗΠΑ ἐπέφερε στὸ Ἀφγανιστὰν τεράστια προβλήματα, ἄφησε Ἰρὰκ καὶ Λιβύη ἀπολύτως διαλυμένα, τὴν τελευταῖα κυριολεκτικὰ στιγμὴ ὁ στρατηγὸς Σίσι ἔσωσε τὴν Αἴγυπτο, ἡ Συρία παλεύει νὰ γλυτώσῃ τὴν ὁλοσχερῆ διάλυση, ἐδημιούργησε στὴν Οὐκρανία ἐμφύλιο πόλεμο, βουλιάζει τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση στὴν κρίση καὶ σήμερα μπλοκάρει μὲ βέτο στὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας τὴν πρόταση τῆς Ρωσσίας, ἐναντίον τοῦ ἰσλαμικοῦ κράτους ISIS.

Ῥαφαηλίδης Ἀλέξιος

(Visited 104 times, 1 visits today)
Leave a Reply