Συστηματικὴ προπαγάνδα ὑπὲρ τῆς Νομιμοποιήσεως τοῦ Δουλεμπορίου!!!

Κυκλοφορεῖ Προπαγανδιστικὸς Πίνακας, μὲ πλαστοὺς ἀριθμούς, γιὰ τὴν Νομιμοποίηση τοῦ Συγχρόνου Δουλεμπορίου!!!

Συστηματικὴ προπαγάνδα ὑπὲρ τῆς Νομιμοποιήσεως τοῦ Δουλεμπορίου!!!

Γιὰ νὰ κάνω σύγκριση, πρέπει νὰ ἐξετάζω ὅμοια πράγματα.
Ἐκτὸς τοῦ ὅ,τι ὁ παραπάνω ἀριθμὸς εἶναι δημιούργημα φαντασίας.

  1. Οἱ μετακινηθέντες τὴν χρονικὴ περίοδο 1940-1945, μετακινήθηκαν χωρὶς τὴν θέλησή τους, βίαια, σὲ στρατόπεδα συγκεντρώσεως, 150.000 ἄτομα, ἢ ἔφυγαν στὴν Αἴγυπτο μὲ τὰ ὑπολείμματα τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ, περίπου 5.000 ἄτομα, μὲ τὴν σύμφωνη γνώμη τῶν ἀρχῶν τῶν χωρῶν ὑποδοχῆς.
  2. Οἱ μετακινηθέντες τὴν χρονικὴ περίοδο 1945-1948, μετακινήθηκαν βίαια, χωρὶς τὴν θέλησή τους, λόγῳ τοῦ ἐμφυλίου πολέμου καὶ δὲν ὑπερβαίνουν τὶς 20.000 ἄτομα, ποὺ μετακινήθησαν μὲ τὴν σύμφωνη γνώμη τῶν χωρῶν ὑποδοχῆς.
  3. Οἱ μετακινηθέντες τὴν χρονικὴ περίοδο, 1950-1967, περίπου 200.000 ἄτομα, εἶναι ὅλοι νόμιμοι μετανάστες, ποὺ μετακινήθησαν κάτω ἀπὸ αὐστηρὲς προϋποθέσεις, μὲ κοινὴ συμφωνία μὲ τὶς χῶρες ὑποδοχῆς. 
  4. Οἱ μετακινηθέντες τὴν χρονικὴ περίοδο 1967-1974, περίπου 2.000 πολιτικοὶ πρόσφυγες, ἔγιναν ἀποδεκτοὶ στὶς χῶρες ὑποδοχῆς, σύμφωνα μὲ τοὺς κανόνες διεθνοῦς δικαίου, περὶ προστασίας τῶν πολιτικῶν προσφύγων..

Στὴν περίπτωση τῆς εἰσβολῆς λαθρομεταναστῶν στὴν Ἑλλάδα, ἡ ἀποδοχὴ γίνεται ἐκ τῶν ὑστέρων καὶ ἐκ τοῦ πονηροῦ, ὡς νομιμοποίησις τοῦ συγχρόνου δουλεμπορίου καὶ ἐνᾦ ἡ Ἑλλάδα ΔΕΝ χρειάζεται μετανάστες!!!!!
Οὔτε τηροῦνται στοιχειωδῶς κανόνες ἀσφαλείας καὶ ὑγείας!!!!

Τί νά συγκρίνω;;;;;;;;;;;;;
Ποιό ἀπό τά παραπάνω γεγονότα, ποὺ ἀφοροῦν σὲ Ἕλληνες, ταιριάζει πρός σύγκριση μέ τήν σημερινή ἀθλιότητα νομιμοποιήσεως καί ἐπιβολῆς τοῦ δουλεμπορίου καί εἰσβολῆς φονιάδων;
Τί νά ἀποδεχθῶ;;;;
Τὸ ὅτι μας ἔχουν ἐντοπίσει ὡς τὸν ἀδύναμο κρίκο καὶ ἐφαρμόζουν τὸ  «μπέστε σκύλοι ἁλέστε κι΄ ἁλεστικὰ μήν δίνετε»;;;
Ποιός δουλεύει ποιόν γιά νά βάλῃ λίγα ψωροεκατομμύρια στήν τσέπη;;;;

ΟΥΤΕ τὸ 1% δὲν ἦσαν παράτυποι μετανάστες καὶ ἀφορᾶ σὲ ἄτομα ποὺ δὲν εἶχαν νὰ πληρώσουν εἰσιτ;;ηριο!!!!!! ἢ εἶχαν ξεπεράση κατὰ 2-3 χρόνια, τὸ ὅριο ἡλικίας, ποὺ ἔθεταν οἱ χῶρες ὑποδοχῆς!!!!
Τί νά συγκρίνω;;;;;;

Μπαρμπανῖκος

(Visited 292 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Συστηματικὴ προπαγάνδα ὑπὲρ τῆς Νομιμοποιήσεως τοῦ Δουλεμπορίου!!!

Leave a Reply