Βάλαμε τὸν …«αὐτόματο πιλότο» καὶ κατευθυνόμεθα στὴν συντριβή!!!

Βάλαμε τὸν ...«αὐτόματο πιλότο» καὶ κατευθυνόμεθα στὴν συντριβή!!!

Ἀκολουθεῖ πολιτικὸ μήνυμα πρὸς πολιτικοὺς ἀναλυτές.

Μὴν σκοτίζεστε μὲ ἀνούσια πράγματα.
Οἱ ἐπιλογὲς τῶν προσώπων εἶναι ἀκριβῶς οἱ ἴδιες μὲ τῶν προηγουμένων κυβερνήσεων.
Ἔχει γίνει καθολικὰ σαφὲς πὼς ἡ Ἑλλάδα δὲν ἔχει κυβέρνηση, ὥστε νὰ εἶναι μᾶλλον ἄτοπο πλέον νὰ ἀναζητοῦμε «πλᾶνο» .

«Οἱ ἐκλογὲς δὲν ἔχουν σημασία», «δὲν μποροῦμε νὰ ἀλλάζουμε πολιτικὲς βάσει ἐκλογῶν», «ὅποια κυβέρνησις καὶ νὰ ἐκλεγῇ πρέπει νὰ ἐφαρμόσῃ κατὰ γράμμα τὸ πρόγραμμα», εἶναι μόνον μερικὲς ἀπὸ τὶς πολλὲς καὶ σαφέστατες διατυπώσεις τῶν Βρυξελλὼν .

Ὅπως ἀκριβῶς λειτουργοῦσαν τὰ «ἐργαλεῖα» Βούλτεψη καὶ Ντινόπουλος , ἔτσι θὰ λειτουργῆ  καὶ ἡ Τζάκρη μὲ τὸν Φίλη.
Θὰ τριγυρνοῦν στὰ κανάλια νὰ λὲν μαλακίες, καθὼς ἡ χώρα εἶναι στὸν αὐτόματο πιλότο πρὸς τὴν συντριβή.

Μαραμῆς Εὐθύμης

φωτογραφία

(Visited 124 times, 1 visits today)
Leave a Reply