Οἱ …μαϊντανοὶ τῆς ΝουΔουλάρας.

Τέσσερις ὑποψηφιότητες, ποὺ κατέληξαν σὲ …τρεῖς, λόγῳ καθυστερήσεως.
(Τὸ εἶδος τῆς …καθυστερήσεως τὸ ἀφήνω σὲ ἐσᾶς νὰ τὸ ἀποφασίσετε-πλὴν τῆς χρονικῆς φυσικά!!!)

Τὰ ὀνόματα ποὺ μᾶς προέκυψαν εἶναι ὁ προγονὸς (ὅ,τι προαιρεῖσθε) τοῦ κυρίως βενιζελικοῦ ἀπογόνου μητσοτάκη, ὁ τζιτζικώστας καὶ ὁ βαγγέλας (ἕτερος βενιζελικὸς ἀπόγονος ἐπίσης!!!).
Τὸ ἄλλο, τὸ τσιριχτό, κόπηκε.

Οἱ ...μαϊντανοὶ τῆς ΝουΔουλάρας.1
Τὸ …πτωχὸν τῆς παρέας τους εἶχε …καθυστέρησιν εἴπαμε!!!
(Καὶ γιὰ τὰ ὁποῖα ὀνόματα σκασίλα μεγάλη δὲν ἔχουμε, ἀλλὰ ἀσχολούμεθα μαζύ τους γιὰ νὰ κατανοήσουμε τὸ ποῦ …πηγαίνει αὐτὴ ἡ ἱστορία!!!)

 Τὸ θέμα μας ὅμως σήμερα δὲν εἶναι ἡ ἐκλογὴ τοῦ νέου προέδρου τῆς νουδουλάρας ἀλλὰ τὸ γιατὶ στήθηκε αὐτὴ ἡ παράστασις…
Μίας νουδουλάρας ποὺ φαινομενικῶς παραπαίει μεταξὺ τοῦ «τελείωσε» καὶ θὰ «τελειώση».
Μὰ αὐτὰ τὰ «μαγαζάκια», τὰ «πιασάρικα», ποὺ ἔχουν τὸν …δικό τους κόσμο καὶ τὴν δική τους πελατεία, δὲν τελειώνουν ἔτσι εὔκολα. Δὲν εἶναι μΠατΣοΚ, ποὺ τὸ κρατοῦν στὴν ἄκρη γιὰ …μπαλαντέρ, ἐνᾦ στὴν πραγματικότητα τὸ ἀνεβίωσαν ὡς τΣύριζα.
Ἐδῶ συζητᾶμε γιὰ βενιζελικῶν ἀπογόνων μαγαζί. Δῆλα δὴ γιὰ σπουδαῖο ὄχημα, ἰδίως ὅταν τὸ «χαρτί» «Α΄ καὶ Β΄ καὶ ὅσες θέλετε ἐσεῖς, φορὲς ἀριστερά», θὰ καῆ ἐντελῶς.
Ποιό «μαντρί» θά μᾶς μαντρώση, γιά νά μήν τούς φτύσουμε;
Ἀπό ποῦ θά μᾶς πωλοῦν ἐλπίδες, γιά νά μᾶς κρατοῦν στό σφαγεῖο τους;

Ἐν τάξει…
Ἑτοιμάζουν κι ἄλλα  μαντριά-δίπολα, ἀλλὰ αὐτὰ ἀκόμη εἶναι …ἐφεδρεῖες.
Τὰ κύρια, τὰ κεντρικά, τὰ γνωρίζουμε. Εἶναι τὸ νεομΠατΣοκ-τΣύριζα καὶ ἡ ΝουΔουλάρα.

Ἐπεὶ δὴ λοιπὸν θὰ ἀκολουθήσουν πολλὰ ἀκόμη «προσκυνήματα», κωλοτοῦμπες, «συγκυβερνήσεις» τῶν ἑκάστοτε κρατούντων…
Κι ἐπεὶ δὴ λόγια παχειὰ παχειὰ θὰ ἀκούσουμε πάλι…
Κι ἐπεὶ δὴ θὰ εἶναι πολλοὶ περισσότεροι ἐκεῖνοι ποὺ δὲν θὰ θέλουν τὸ νεομΠατΣοΚ-τΣύριζα, ἀλλὰ ποὺ ὅλες οἱ ἄλλες τους ἐπιλογὲς θὰ ἐνέχουν κινδύνους ἐπιστροφῆς τοῦ μΠατΣοκ-τΣύριζα, ξανὰ καὶ ξανά…
Κι ἐπεὶ δὴ συντόμως θὰ ἐπιστρέψουν οἱ ψηφοφόροι στὴν ΝουΔουλάρα, ποὺ πάλι θὰ τοὺς  πωλήση κανονικότατα…
…γιὰ νὰ μὴν …κάψουν τὸ «καλό τους χαρτί, ποὺ λέγεται Ντόρα, ἀλλάζουν …κουρτίνες!!!
Ἀφήνουν δῆλα δὴ στὰ …μετόπισθεν τὸ «μεγάλο τους ὄνομα»  καὶ πετοῦν στὴν ἀρένα τοὺς μαϊντανούς. Ἄς καοῦν αὐτοί. Δὲν ἔχουν σημασία… Ἀναλώσιμοι εἶναι.
Τὴν ντοράκλα νὰ προστατεύσουν.
Ὁ κούλης ἔχει ὁλίγον μέλλον… Ἐδῶ παίζει τὸ ὄνομα μπακογιάννη πιά…
Τὴν βενιζελικὴ ἀπόγονο, πού ἔκανε παιδιά μέ μπακογιάννη,  ποὺ ὅλοι τους τήν σέβονται, τήν ἐκτιμοῦν, τήν τιμοῦν, στέκονται …σοῦζα ἐμπρός της, τήν ἀκολουθοῦν κατὰ πόδας ἤ ἁπλῶς …προσκυνοῦν μέ ὅλες τίς εὐκαιρίες, θά τήν ἀφήσουν …ἔκθετη;;

Οἱ ...μαϊντανοὶ τῆς ΝουΔουλάρας.2

Συζητᾶμε γιὰ αὐτὴν τὴν κυρία, ποὺ ὅλοι γνωρίζουν τὸ ποιὰ εἶναι, ἀλλὰ οὐδεὶς τολμᾶ νὰ ἀγγίξῃ!!!

Ἡ Ντόρα ἦταν πάντα …«μέσα στὰ πράγματα»!!!

Καί τί νά ποῦν;
Εἶναι ὥρα τώρα νά μείνουν ἀπό βο(υ)λευτικά ἕδρανα;

Ἡ παράστασις λοιπὸν στήθηκε ὄμορφα…
«Νέα» πρόσωπα, ὄχι συνδεδεμένα μὲ σκάνδαλα (λέμε τώρα) θὰ λειτουργοῦν σὰν βιτρίνα, ἔως ὅτου θὰ ἔλθη ἡ στιγμὴ τῆς ἀπογόνου καὶ τῶν ἀπογόνων της, νὰ ἀναλάβουν ἐπισήμως τὸ μαγαζάκι. Διότι τὸ μαγαζάκι αὐτὸ εἶναι δικό τους…
Μόνον αὐτοὶ κάνουν κουμάντο. Ὅλοι οἱ ἄλλοι εἶναι …γιὰ βιτρίνα!!!
Ἔως τότε θὰ …καίγονται δελφίνοι καὶ δελφίνοι!!!
Ὅπως ὁ βαγγέλας.
Καὶ ἡ ντοράκλα θὰ …μεγαλώνη ὁλοένα καὶ περισσότερο!!!

Φιλονόη

Ἡ φωτογραφία μὲ τοὺς …μαϊντανοὺς «δανεισμένη» ἀπὸ τὸν Θανάση Μανιατόπουλο.

φωτογραφία

 

 

(Visited 173 times, 1 visits today)
Leave a Reply