Τὰ συνεργάσιμα κορόιδα (ἤ θύματα) τῆς Κατσέλη.

Δὲν θὰ ἀσχοληθῶ σήμερα μὲ τὸ μΠατΣοΚικὸ παρελθὸν τῆς «πρώτης κυρίας» τῆς …«Ἐθνικῆς τραπέζης», ποὺ παραμένει παραμάγαζο τῶν Rothschild.
Οὔτε θὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὶς …φιλίες της μὲ τὸν κάθε Soros.

Τὰ συνεργάσιμα κορόιδα (ἤ θύματα) τῆς Κατσέλη.1
Οὔτε μὲ τὸ ἐὰν τὰ σκέπτεται αὐτὰ ποὺ κάνει καὶ λέει, ἤ τῆς τὰ ὑπαγορεύουν.
Θὰ ἀσχοληθῶ μόνον μὲ τὸ ἐὰν αὐτὰ ποὺ λέει ἔχουν κοινὸ ἤ …θύματα.

Ἄς ξεκινήσουμε ἀπὸ ἕνα (ἄς ποῦμε λογικὸ καὶ σύνηθες) παράδειγμα, τῆς σημερινῆς πραγματικότητός μας.
Ἄς ὑποθέσουμε πὼς ἐγὼ δανείστηκα ἀπὸ κάποιαν τράπεζα (ἤ τράπεζες) ἕνα ποσὸ γιὰ νὰ μεγαλώσω τὴν οἰκογενειακὴ ἐπιχείρησίν μου, ποὺ προφανῶς, ἔως ἐκείνην τὴν στιγμή, πήγαινε πολὺ καλά.
Κι ἐκεῖ ἐπάνω στὴν ἀνάπτυξιν, τσοῦπ, τὸ κολλητάρι τῆς Κατσέλη, τὸ GAPατο, μᾶς χώνει (μὲ τὶς ὅποιες παρασκηνιακές του μεθοδεύσεις) στὸ ΔΝΤ.

Τὰ συνεργάσιμα κορόιδα (ἤ θύματα) τῆς Κατσέλη.2

Στὸ μεταξὺ ὁ τζίρος τῆς ἐπιχειρήσεώς μου διαρκῶς πέφτει, λόγῳ τῆς ἀποστραγγίσεως ἀπὸ μετρητὰ τῆς ἀγορᾶς, καὶ σὲ λίγους μῆνες ἀδυνατῶ νὰ ἐξοφλήσω τὰ δάνεια ἤ ἀκόμη καὶ νὰ ἐπιβιώσω.
Ἐννοεῖται πὼς ἐκτὸς ἀπὸ τὸ λουκέτο κινδυνεύω καὶ μὲ κατασχέσεις τῶν περιουσιακῶν μου στοιχείων, ποὺ προφανῶς ἔχουν τεθεῖ ὥς ἐγγυήσεις γιὰ τὰ δάνεια, ὅπως ἐπίσης κινδυνεύει καὶ ἡ οἰκογένειά μου νὰ μείνῃ ἄστεγη.
Κι ἔτσι ξεκινᾶ ἕνας νέος γολγοθᾶς, γιὰ ἐμέναν καὶ τὴν οἰκογένειά μου.
Τὰ δάνεια δὲν ἐξυπηρετῶνται, ἡ ἐπιχείρησις κλείνει, οἱ ὑπάλληλοι τῶν τραπεζῶν ἔχουν ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τοὺς ὑπαλλήλους τῶν εἰσπρακτικῶν, ποὺ παρανόμως ἀπαιτοῦν τὴν ἐξόφλησιν τῶν δανείων, ἐγὼ καὶ ἡ οἰκογένειά μου μένουμε ἄνεργοι καὶ κάπου ἐδῶ κοντὰ προβλέπεται νὰ μείνουμε κι ἄστεγοι. Ὄχι φυσικὰ διότι φοροδιαφύγαμε ἤ διότι ἐξαπατήσαμε κάποιον ἤ διότι δὲν δουλέψαμε ἀτελείωτες ὧρες, ἀλλὰ διότι ἐκτιμήσαμε λάθος τὶς οἰκονομικὲς καταστάσεις καὶ ἀνοιχθήκαμε, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μᾶς χορεύουν σήμερα αὐτοὶ ποὺ ὀργάνωσαν τὴν συνολικὴ κατάστασιν.
Ἐννοεῖται πὼς τὰ τηλέφωνα δὲν σταματοῦν νὰ κτυποῦν καὶ πὼς δὲν ἀπαντᾶμε πλέον, διότι τὸ λιγότερο ποὺ θὰ πάθουμε, μετὰ ἀπὸ τὶς διαρκεῖς καὶ πολυμέτωπες ἐπιθέσεις εἶναι νὰ …αὐτοκτονήσουμε.

(Ὅπου ἐπιχειρηματικὸ δάνειο μπορεῖτε νὰ βάλετε ὅ,τι θέλετε, ἐφ΄ ὅσον συζητᾶμε γιὰ ἕναν μέσο πολίτη κι ὄχι γιὰ κάποιον ἐπαγγελματία ἀπατεώνα. Στεγαστικό, σπουδαστικό, ἀκόμη καὶ …καταναλωτικό, ἤ διακοποδάνειον καὶ …ἑορτοδάνειον. Καὶ θέτω τὸ ὅποιοδήποτε δάνειον στὴν αὐτὴν μοῖρα, διότι οἱ περισσότεροι συμπολῖτες μας ΔΕΝ ἦταν ἤ δὲν εἶναι ἀπατεῶνες, παρὰ τίμιοι ἄνθρωποι καὶ καλοπληρωτές. Τὰ δάνεια λοιπόν, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἐγγυήσεις εἶχαν καὶ ὑπογραφές, παραγματικῶν ἀνθρώπων, ποὺ ὅμως σήμερα τοὺς στεροῦν τὸ δικαίωμα στὴν ἀξιοπρέπεια καὶ στὴν ἐπιβίωσιν.)

Στὸ μεταξύ, κι ἐνᾦ τὸ σκάνδαλον τοῦ χρηματιστηρίου παραμένει ἀκόμη …ξεχασμένο, τὸ ἑλληνικὸ δημόσιον (;;;) (ποὺ ἐλέγχεται ἀπὸ ἐπίσης ἐκπαιδευμένους στὰ σχολεῖα τῶν Rothschild νομικοὺς καὶ οἰκονομολόγους) καταῤῥέει. Ἡ βο(υ)λή τους, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ τοὺς ἰδίους οἰκονομολόγους, νομικούς,  καθὼς καὶ λοιπὰ κομματόσκυλα, ψηφίζει καὶ νομομαγειρεύει ὅποιαν ἐντολὴ ἔρχεται ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς καὶ ἡ ἀπελπισία τῶν πολιτῶν ξεχειλίζει, εἶτε ἔχουν στὴν πλάτη τους δάνεια, εἶτε ὄχι.
Οἰ αὐτόχειρες πολλαπλασιάζονται ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει φῶς στὸ πέρας τῆς διαδρομῆς.
Τὰ ὅποια (ἄς ποῦμε ὑπαρκτά, γιὰ χάριν συντομίας) χρέη τοῦ δημοσίου, ἐπίσης πολλαπλασιάζονται διότι στὴν τροφοδοσία τοῦ χρήματος πρώτη σειρὰ λαμβάνουν οἱ τράπεζες. Ἡ λεγομένη ἀνακαιφαλαιοποίησίς τους, τὴν ὁποίαν (δίχως τὴν σύμφωνη γνώμη τῶν πολιτῶν) ἐγγυᾶται τὸ Δημόσιον ταμεῖον τῶν πολιτῶν, ξεπέρασε τὰ 233 δισεκατομμύρια καὶ τὸ συνολικὸν χρέος, ποὺ προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν, πὼς εἶναι ἀληθές, ξεπερνοῦσε, ἐπὶ ἐποχῆς στουρνάρα, τὰ 550 δισεκατομμύρια.

Στὴν πραγματικότητα τὸ χρέος ποὺ προσπαθοῦν νὰ μᾶς φορτώσουν θὰ ἀγγίξη, συντόμως, τὸ τρισεκατομμύριον καὶ βλέπουμε.
Ὅσο γιὰ τὰ …«κουρέματα», ἄς μὴν πολυχαιρόμεθα, ἐφ΄ ὅσον ὅσα κι ἐὰν θὰ εἶναι, πάλι δούλους θὰ μᾶς ἀφήσουν.

Στα 233 Δισ Ευρώ οι εγγυήσεις προς τις Ιδιωτικές Τράπεζες

Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κ΄ αναλυτικοί πίνακες ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που έλαβαν οι Ιδιωτικές Τράπεζες και χρεώνεται ο Ελληνικός Λαός.
v.3723_2008
[ΦΕΚ 250 / Α / 09.12.2008 Εγγυήσεις Ελληνικού Δημοσίου 23 Δισεκατομμυρίων Ευρώ (23.000.000.000,00 €) προς τις Τράπεζες]
v.3845_2010
[ΦΕΚ 65 / Α / 06.05.2010 Εγγυήσεις Ελληνικού Δημοσίου 15 Δισεκατομμυρίων Ευρώ (15.000.000.000,00 €) προς τις Τράπεζες]
v.3864_2010
[ΦΕΚ 119 / Α / 21.07.2010 Ίδρυση Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ ή HFSF) Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με κεφάλαιο 10 Δισεκατομμύρια Ευρώ (10.000.000.000,00 €)]
v.3872_2010
[ΦΕΚ 148 / Α / 03.09.2010 Εγγυήσεις Ελληνικού Δημοσίου 25 Δισεκατομμυρίων Ευρώ (25.000.000.000,00 €) προς τις Τράπεζες]
v.3965_2011
[ΦΕΚ 113 / Α / 18.05.2011 Εγγυήσεις Ελληνικού Δημοσίου 30 Δισεκατομμυρίων Ευρώ (30.000.000.000,00 €) προς τις Τράπεζες]
v.4031_2011
[ΦΕΚ 256 / Α / 09.12.2011 Παροχή Εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου 60 Δισεκατομμυρίων Ευρώ (60.000.000.000,00 €) στην ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ για κάλυψη πιστώσεων σε Τράπεζες που εδρεύουν στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων των 30 Δισ της ΠΝΠ της 14.09.2011)]
v.4056_2012
[ΦΕΚ 52 / Α / 12.03.2012 Παροχή εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου 30 Δισεκατομμυρίων Ευρώ (30.000.000.000,00 €) στην ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ για κάλυψη πιστώσεων σε Τράπεζες που εδρεύουν στην Ελλάδα]
v.4079_2012
[ΦΕΚ 180/ Α / 20.09.2012 Αύξηση Κεφαλαίου τ Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ ή HFSF) Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου κατά 40 Δισεκατομμύρια Ευρώ (40.000.000.000,00 €) (συμπεριλαμβανομένων των 40 Δισ της ΠΝΠ της 19.04.2012)]
Πίνακας_93_Δισ.
[Πίνακας ομολόγων που έλαβαν οι Τράπεζες από το Ελληνικό Δημόσιο βάσει των ν.3723/2008 – ν.3845/2010 – ν.3872/2010 και ν.3965/2011 ]
ΠΝΠ 14.09.2011
[ΦΕΚ 203 / Α / 14.09.2011 Παροχή Εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου 30 Δισεκατομμυρίων Ευρώ (30.000.000.000,00 €) στην ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ για κάλυψη πιστώσεων σε Τράπεζες που εδρεύουν στην Ελλάδα]
ΠΝΠ 19.04.2012
[ΦΕΚ 94 / Α / 19.04.2012 Αύξηση Κεφαλαίου τ Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ ή HFSF) Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου κατά 40 Δισεκατομμύρια Ευρώ (40.000.000.000,00 €)]

πηγή

Αὐτὰ λίγο ἔως πολὺ ὅμως εἶναι γνωστά.
Ἔχουν κατατεθεῖ ἀκόμη καὶ μηνύσεις ἀλλὰ κάπου …«κολλᾶ» τὸ θέμα.

Ἀκόμη καὶ τὰ κουδουνισμένα τὸ γνωρίζουν ὅταν …προπαγανδίζουν τὴν εἴσοδό τους στὴν βο(υ)λή:

(Ναί, τὰ γνώριζε καὶ τὰ ἔλεγε …last year!!! Μετὰ τὰ …ξέχασε!!!)

Ἡ μανδὰμ κατσέλη (ἡ κολλητὴ τοῦ GAPάτου καὶ τοῦ Soros) λοιπὸν τὰ γνωρίζει ὅλα αὐτά.
Καθὼς ἐπίσης γνωρίζει καὶ ὅλην τὴν ἀπάτη, ἀκόμη καὶ σὲ λεπτομέρειες ποὺ ἐμεῖς, οἱ πολλοί, ἀγνοοῦμε.
Τὰ γνωρίζει τόσο καλά, ποὺ κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ σιωπᾷ γενικῶς καὶ εἰδικῶς, ἀλλὰ τὴν ἔπιασε τὸ …λαλίστατό της καὶ μᾶς …προειδοποίησε.

«…Εφόσον οι δανειολήπτες υποβάλλουν τα απαραίτητα στοιχεία στην τράπεζά τους θα ξεκινήσει η προβλεπόμενη διαδικασία ρύθμισης των δανείων τους με αντικειμενικές διαδικασίες.

Κανείς συνεργάσιμος δανειολήπτης που έχει αντικειμενική αδυναμία αποπληρωμής των δανείων του, δεν έχει να φοβάται τον πλειστηριασμό της κατοικίας του. Οι μόνοι που πρέπει να ανησυχούν είναι οι λίγοι εσκεμμένα κακοπληρωτές, που δεν θέλουν να παρουσιάσουν τα στοιχεία τους ακόμα και όταν λάβουν τη δεύτερη προειδοποιητική επιστολή από την τράπεζά τους»….»

Οι συνεργάσιμοι δανειολήπτες δεν πρέπει να φοβούνται τον πλειστηριασμό

Τὰ συνεργάσιμα κορόιδα (ἤ θύματα) τῆς Κατσέλη.3Δῆλα δὴ ἡ μανδὰμ κατσέλη μᾶς λέει:

Συνήργησα στὴν λεηλασία τῆς χώρας,

 1. στηρίζοντας κυβερνήσεις ποὺ μετέτρεπαν τὸν λαὸ σὲ ἠλιθίους, μέσῳ τῶν διορισμῶν, τῆς ἐξαγορᾶς συνειδήσεων, τῆς κομματοκρατίας,
 2. στηρίζοντας κυβερνήσεις ποὺ μετέτρεψαν τὸ κράτος σὲ «μαγαζάκι δικό μας»,
 3. στηρίζοντας κυβερνήσεις ποὺ κουνοῦσαν τὶς ἐπιδοτήσεις ὡς «καροτάκι» γιὰ τὴν δημιουργία στρατιῶν τεμπέληδων,
 4. στηρίζοντας κυβερνήσεις (καὶ σύζυγο ὑπουργὸ ἀπαιδείας) ποὺ κατέστρεψαν τὴν παιδεία, στήνοντας ἕνα σύστημα ἀπαιδείας, ποὺ μετατρέπει τοὺς πολῖτες σὲ μάζες,
 5. στηρίζοντας κυβερνήσεις ποὺ πρῶτο τους μέλημα εἶχαν τὴν ἀσυλία τους καὶ τὴν καταστροφὴ τοῦ δικαστικοῦ πυλῶνος,
 6. στηρίζοντας κυβερνήσεις ποὺ ἀποβιομηχάνισαν τὴν χώρα, μετατρέποντάς της σὲ ἀπέραντο χωράφι διαπλεκομένων,
 7. στηρίζοντας κυβερνήσεις ποὺ ἔστελναν στὶς χωματερὲς τὴν ἀγροτικὴ παραγωγή, γιὰ νὰ ἐξαφανισθοῦν καὶ οἱ τελευταῖοι ἀγρότες,
 8. στηρίζοντας κυβερνήσεις ποὺ φόρτωσαν μὲ χρέη δισεκατομμυρίων τὸν ἑλληνικὸ λαό, γιὰ ἀνύπαρκτα ἤ γιὰ σάπια ὁπλικὰ συστήματα, 
 9. στηρίζοντας κυβερνήσεις ποὺ ἀνέθεταν στὴν Goldman Sachs τὴν διαχείρισιν τῶν οἰκονομικῶν τῆς χώρας,
 10. στηρίζοντας κυβερνήσεις ποὺ «νομιμοποιοῦσαν» τὴν ἀνομία καὶ τὴν ἀσυλία ὅλων αὐτῶν ποὺ στὴν πραγματικότητα λεηλατοῦν ἐπὶ αἰῶνες τὴν χώρα
 11. στηρίζοντας κυβερνήσεις ποὺ ἀνεγνώριζαν ἀνύπαρκτα δάνεια, ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεως τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν,
 12. στηρίζοντας κυβερνήσεις ποὺ ἀσελγοῦσαν εἰς βάρος τῶν πολλῶν γιὰ νὰ ἀπολαμβάνουν οἱ ὁλίγοι ὅμοιοί μου,
 13. στηρίζοντας κυβερνήσεις ποὺ οὐδέποτε θέλησαν τὸ καλὸ τῶν Ἑλλήνων, τοὺς ὁποίους στὴν πραγματικότητα πάντα μισοῦσαν,
 14. στηρίζοντας κυβερνήσεις ποὺ ἔφεραν τὰ πρόσφατα μνημόνια,
 15. στηρίζοντας κυβερνήσεις ποὺ πρῶτα κι ἐπάνω ἀπ΄ ὅλα θεωροῦσαν πὼς εἶναι οἱ τράπεζες…

Κι ἕνα σωρὸ ἄλλα, παρόμοια καὶ χειρότερα, ποὺ ἡ μανδὰμ κατσέλη γνωρίζει θαυμάσια.
Ὅπως ἐπίσης γνωρίζει θαυμάσια πὼς ἐὰν ἐγὼ (ἤ ἐσύ, ἤ ὁ ἄλλος) δανείστηκα, δὲν δανείστηκα γιὰ νὰ κρατήσω τὸ χρῆμα, ἀλλὰ γιὰ νὰ τὸ αὐγατήσω καὶ νὰ τὸ ἐπιστρέψω.
Μόνον ποὺ δὲν γνώριζα τότε πὼς τὸ παιχνίδι εἶναι στημένο… Δὲν μποροῦσα νὰ φαντασθῶ πὼς ὅλη αὐτὴ ἡ εἰκόνα ἦταν ἕνα δίκτυ ποὺ ἐξυφαίνετο εἰς βάρος μίας χώρας, μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ τὴν ὑποδουλώσῃ γιὰ μερικοὺς ἀκόμη αἰῶνες.
Ἐγὼ δὲν τὰ γνώριζα αὐτά, ἀλλὰ τὰ γνώριζε ἡ κατσέλη.
Καὶ γνωρίζει ἐπίσης ἡ κατσέλη πὼς οἱ τράπεζες καὶ ἔχουν προεισπράξει τὰ χρήματα, ποὺ φαίνεται νὰ χρωστοῦν οἱ πολῖτες, (μὰ τὰ ἀπαιτοῦν καθημερινῶς) ἀλλὰ καὶ θὰ ῥουφήξουν ἔως τῆς τελευταίας σταγόνας τοῦ αἵματός μας, γιὰ νὰ κλείσουν κι αὐτὸν τὸν κύκλο αἵματος. Μὰ ἄν καὶ τὰ γνωρίζῃ ἡ μανδὰμ  κατσέλη, τὰ …ξεχνᾶ.
Καὶ ζητᾶ νὰ γίνουμε ὅλοι μας «συνεργάσιμοι δανειολῆπτες»!!!
Ναί, αὐτὸ ἦταν τὸ καλλίτερο.

Ξεχνᾶ κάτι πολὺ σημαντικὸ ἡ μανδὰμ κατσέλη, καθὼς ἐπίσης καὶ ὅλη ἡ φάρα της (τῶν τοκογλύφων καὶ τῶν ἐπιστατῶν).
Ξεχνᾶ πὼς ἐὰν μία φορὰ ἔφτιαξα ἕνα σπίτι ἤ μία ἐπιχείερησιν ἤ μία χώρα, μπορῶ καὶ  νὰ τὰ ξαναφτιάξω ὅποτε κι ὅταν ἀπαιτηθῇ.
Ξεχνᾶ πὼς ἐγὼ ξέρω νὰ δημιουργῶ, ἐν ἀντιθέσει μὲ αὐτὴν καὶ τὴν φάρα της, ποὺ ὡς βρυκόλακες, ἐπιβιώνουν μόνον ῥουφώντας τὸ αἷμα τῶν ἄλλων.
Ξεχνᾶ ἐπίσης ἡ μανδὰμ κατσέλη πὼς τὸ ἔχω καλλίτερα νὰ βάλω φωτιὰ στὸ σπίτι μου, ποὺ τώρα ἔρχεται νὰ μοῦ ἁρπάξῃ, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλους ὅσους θὰ εἶναι μέσα.
Ξεχνᾶ πὼς Κούγκι τὸ ἔχω κάνει πολλὲς φορὲς αὐτὸ τὸ κομμάτι τῆς Γῆς. (Καὶ Ζάλογγο καὶ Μεσολόγγι καὶ Ἀρκάδι…!!!)
Ξεχνᾶ ἡ μανδὰμ κατσέλη πὼς ἡ ἀξιοπρέπεια εἶναι ὑψηλότερον ἀγαθὸν ἀπὸ τὴν λαθραία ἐπιβίωσιν, μὲ τοὺς 150 «μπάτσους» προστασίας.
Ξεχνᾶ πολλά… Πάρα πολλά… Μὰ κυρίως ξεχνᾶ νὰ διαβάσῃ ἱστορία…
Νομίζει πὼς εἶμαι ἀπαθής… Νομίζει πὼς εἶμαι ἀκόμη θῦμα της ἤ κορόιδο…
Νομίζει ἴσως πὼς ἐὰν ἐγὼ φύγω δὲν θὰ ὑπάρξουν ἄλλοι, ποὺ δὲν ἔχουν χρέη σὲ τράπεζες, ἀλλὰ ἔχουν καλλίτερες σχέσεις μὲ τὴν …μπαρούτη.

Ξεχνᾶ εὔκολα αὐτὴ ἡ φάρα… Πολὺ εὔκολα…
Κρίμα…
Διότι τώρα ἀρχίζει τὸ γλέντι!!!

Φιλονόη

Υ.Γ. 1. Σαφῶς καὶ κάποιοι θὰ σπεύσουν… Πάντα θὰ ὑπάρχουν οἱ τρομοκρατημένοι.

Υ.Γ.2. Δὲν ἔχω πάρει δάνεια γιὰ ἐπιχειρηματικὲς δραστηριότητες ἤ γιὰ κατοικία. Αὐτὸ ὅμως δὲν μὲ κάνει νὰ μὴν συντάσσομαι μὲ ΟΛΟΥΣ αὐτοὺς ποὺ πάσχουν σήμερα καὶ τοὺς περιγελᾶ ἡ ἀρσέναινα.

φωτογραφίες ἀπό: ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 294 times, 1 visits today)
Leave a Reply