Γιὰ τὸ περιστατικὸ τῆς Καλαμάτας.

Γιὰ τὸ περιστατικὸ τῆς Καλαμάτας.
Τὰ περισσότερα εὑρήματα ποὺ ἔδειξε ἡ τηλεόρασις εἶναι ἁπλᾶ, νόμιμα ὅπλα καὶ ὑλικὰ (ἐκτὸς καὶ ἂν θεωροῦνται παράνομα τὰ λιπάσματα καὶ τὰ καπνογόνα θαλάσσης).
Ὅσο γιὰ τοὺς ἐκρηκτικοὺς μηχανισμοὺς καὶ τὰ ὅποια «παράνομα» ὅπλα ἢ καὶ ὑλικά, θὰ μποροῦσαν εὐκολότατα νὰ φυτευθοῦν ἀνάμεσα στὰ εὑρήματα πρίν, κατὰ ἤ μετὰ τὴν σύλληψη…

Εἶναι δὲ τέτοια ἡ μαλακία τῶν …«Κλουζῶ» καὶ τῶν Ἰαβέρηδων, ποὺ ἐνῶ θέλουν νὰ ἐνοχοποιήσουν τοὺς Ἐθνικιστές, ταὐτόχρονα, θέλουν νὰ τοὺς γελοιοποιήσουν στοὺς …«ἀντιστασιακοὺς κύκλους» τῶν πατριωτικῶν χώρων τῆς ῥαγδαία ἀφυπνιζομένης νεολαίας, δείχνοντας πὼς αὐτοὶ (οἱ Ἐθνικιστές) δὲν διαθέτουν κάποια ἀξιόλογη ἰσχὺ πυρὸς ἢ τεχνογνωσία…
Ἔχουν δηλαδὴ ἀνακατέψει φάντηδες μὲ ἄφθονο ῥετσινόλαδο…

Ἐν κατακλεῖδι…
Οὐδεὶς  Ἐθνικιστὴς ποτὲ  θὰ ἔθετε σὲ κίνδυνο ἀθῴους!
Οὐδεὶς θὰ κτυποῦσε ἀγάλματα (ἀκόμη καὶ ἂν αὐτὰ ἀφοροῦσαν στὸ Ῥωμαιοχριστιανικὸ Βυζάντιο) καὶ ΟΥΔΕΙΣ θὰ κατασκεύαζε τόσο ἠλίθιες βόμβες-μοῦφες/ἀντίγραφα ἀπὸ τὸ διαδίκτυο…
ΟΥΔΕΙΣ  σοβαρὸς Ἐθνικιστὴς  θὰ ἔκανε βομβιστικὴ ἐνέργεια ἂν δὲν εὑρίσκετο σὲ πραγματικὸ πόλεμο, μὲ πραγματικὰ πυρά, ἐναντίον πραγματικοῦ ἐχθροῦ.

Ἡ προσωπική μου αἴθησις εἶναι πὼς τὸ ὅλο περιστατικὸ εἶναι στημένο ἀπὸ τὶς …«ἀριστερᾶντζες» καὶ τὶς ἄλλες …«κατίνες» τῆς Κατεχάκη  καὶ τῆς Κουμουνδούρου, γιὰ τηλεοπτικὴ κατανάλωση, μὲ θύματα μερικοὺς ῥομαντικοὺς Ἕλληνες, ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ  παλεύουν καὶ στενάζουν μόνοι κάτω ἀπὸ τὴν μπότα τοῦ …«Εὐρωπαίου» ἑβραίου κατακτητοῦ…
Δ.Δ.

φωτογραφία

(Visited 271 times, 1 visits today)
Leave a Reply