Ὁ Σπαρτιάτης Διηνέκης καὶ ἡ 20η ΤΘ Μεραρχία!

Ὁ Σπαρτιάτης Διηνέκης καὶ ἡ 20η ΤΘ Μεραρχία! 1Τὸ αὐστηροῦ κλασικισμοῦ γλυπτὸ ποὺ βλέπουμε στὴν φωτογραφία, εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπὸ τὸ ἔργο ζωγραφικῆς τοῦ  Δαβίδ,  «Λεωνίδας στὶς Θερμοπύλες» (David, Léonidas aux Thermopyles).  Τὸ γλυπτὸ Διηνέκης εἶναι ἔργο τοῦ ‘Alfred Le Père, grand prix de Rome, καὶ προσεφέρθη  στὴν πόλη ἀπὸ τὸν ἑλληνιστὴ Charles Ernest  Beule, ὅταν ἔγινε  Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν.  Ἀναπαριστᾷ τὸν θάνατο τοῦ Διηνέκη στὶς Θερμοπύλες. (ἀπὸ saumur-jadis )

 

Σπαρτιάτης Διηνέκης – Σύμφωνα μὲ τὸν Ἡρόδοτο, «ἀνὴρ ἄριστος»!

[7.226.1] Λακεδαιμονίων δὲ καὶ Θεσπιέων τοιούτων γενομένων ὅμως λέγεται ἀνὴρ ἄριστος γενέσθαι Σπαρτιήτης Διηνέκης· τὸν τόδε φασὶ εἰπεῖν τὸ ἔπος πρὶν ἢ συμμεῖξαί σφεας τοῖσι Μήδοισι, πυθόμενον πρός τευ τῶν Τρηχινίων ὡς ἐπεὰν οἱ βάρβαροι ἀπίωσι τὰ τοξεύματα, τὸν ἥλιον ὑπὸ τοῦ πλήθεος τῶν ὀϊστῶν ἀποκρύπτουσι· τοσοῦτο πλῆθος αὐτῶν εἶναι· [7.226.2] τὸν δὲ οὐκ ἐκπλαγέντα τούτοισι εἰπεῖν, ἐν ἀλογίῃ ποιεύμενον τὸ τῶν Μήδων πλῆθος, ὡς πάντα σφι ἀγαθὰ ὁ Τρηχίνιος ξεῖνος ἀγγέλλοι, εἰ ἀποκρυπτόντων τῶν Μήδων τὸν ἥλιον ὑπὸ σκιῇ ἔσοιτο πρὸς αὐτοὺς ἡ μάχη καὶ οὐκ ἐν ἡλίῳ. ταῦτα μὲν καὶ ἄλλα τοιουτότροπα ἔπεά φασι Διηνέκεα τὸν Λακεδαιμόνιον λιπέσθαι μνημόσυνα.

Ἀπόδοσις:

[7.226.1] Τέτοιοι ἄνδρες ἀνεδείχθησαν οἱ Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ Θεσπιεῖς, ἀλλὰ λέγεται πὼς ἀνάμεσά τους πιὸ λαμπρὸ παλληκάρι ἀνεδείχθη ὁ Σπαρτιάτης Διηνέκης· λένε μάλιστα πώς, προτοῦ ἔλθουν στὰ χέρια μὲ τοὺς Μήδους, εἶπε τὴν ἀκόλουθη φράση, ἀκούγοντας ἀπὸ κάποιον Τραχίνιο πώς, ὅταν οἱ βάρβαροι ῥίχνουν μὲ τὰ τόξα τους, τὰ ἀμέτρητα βέλη τους κρύβουν τὸν ἥλιο· τόσο μεγάλο εἶναι τὸ πλῆθος τους· [7.226.2] κι ἐτοῦτος δὲν ἔδειξε νὰ ταράζεται ἀπ᾽ αὐτὸ κι εἶπε, περιφρονώντας τὸ πλῆθος τῶν Μηδῶν, ὅτι τὰ νέα ποὺ τοὺς ἔφερνε ὁ ξένος ἀπ᾽ τὴν Τραχίνα ἦταν ὅλα εὐχάριστα γι᾽ αὐτούς, ἀφοῦ μὲ τοὺς Μήδους νὰ κρύβουν τὸν ἥλιο θὰ δοθῇ ἡ μάχη ἐναντίον τους στὴν σκιὰ κι ὄχι κάτω ἀπὸ τὸν ἥλιο. Λένε λοιπὸν ὅτι αὐτὴν κι ἄλλες παρόμοιες φράσεις ἄφησε γιὰ νὰ τὸν θυμοῦνται οἱ ἄνθρωποι ὁ Διηνέκης.

(ΗΡΟΔΟΤΟΣ, Ἱστορίαι, ΒΙΒΛΙΟ Η: ΠΟΛΥΜΝΙΑ)

 «Ὑπὸ σκιῇ»

   Τὸ εὐφυολόγημα αὐτὸ τοῦ Διηνέκη ἔγινε συνώνυμο τῆς ἀνδρείας, τῆς τόλμης καὶ τῆς περιφρονήσεως τοῦ θανάτου καὶ ἀποτελεῖ τὸ λογότυπο τοῦ ἐμβλήματος τῆς ΧΧ ΤΘΜ (20ης Τεθωρακισμένης Μεραρχίας «Μακεδονία»), ποὺ ἔχει τὴν ἕδρα της στὴν Καβάλα.

ΡΗΤΟ: «ΥΠΟ ΣΚΙῌ» (Ὑπὸ σκιᾶν)

Ὁ Σπαρτιάτης Διηνέκης καὶ ἡ 20η ΤΘ Μεραρχία! 2

ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ: Κένταυρος ἕτοιμος νὰ ἐκτοξεύσῃ βέλος.

   Ἡ 20η ΤΘ Μεραρχία εἶναι «ἀπόγονος» τῆς ἔνδοξης Μεραρχίας Ἱππικοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ, ἡ ὁποία συγκροτήθηκε τὸν Νοέμβριο τοῦ 1921 καὶ ἔλαβε μέρος στὶς ἐπιχειρήσεις τῆς Μικρασιατικῆς Ἐκστρατείας. Στὸν ἑλληνοϊταλικὸ πόλεμο τοῦ 1940, ἐπίσης, σημείωσε ἐπιτυχίες στὸ ἀλβανικὸ μέτωπο, παρὰ τὶς ἀντίξοες, γιὰ ἕνα σῶμα ἱππικοῦ, συνθῆκες μάχης. Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1956 μετασχηματίσθηκε σὲ Τεθωρακισμένη Μεραρχία καὶ τὰ τελευταῖα χρόνια, τῆς ἀνετέθη  ἡ φύλαξις τῆς Θράκης καὶ τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας. Ἀπὸ τὴν 20η ΤΘ Μεραρχία πέρασαν χιλιάδες ἀξιωματικοὶ καὶ ὁπλίτες, καὶ σήμερα ἀποτελεῖ μία σύγχρονη μονάδα καὶ τὴν «αἰχμὴ τοῦ δόρατος» τῶν ἐνόπλων δυνάμεων στὴν περιοχή.

Ὁ Σπαρτιάτης Διηνέκης καὶ ἡ 20η ΤΘ Μεραρχία! 3

Χλόη
ἀνιχνευτές

Photo stéreoscopique SAUMUR monument Dieneces mourant aux Τhermopyles

Ἀρχαῖο κείμενο ἀπὸ  ἐδῶ.

(Visited 162 times, 1 visits today)
Leave a Reply