Τὸ νεογνὸν τᾦ ὁμοιάζει πολύ!

Τὸ νεογνὸν τᾦ ὁμοιάζει πολύ!Ἀπόμαχός τις πολιτικὸς ἀνήρ, τοῦ ὁποίου τὰ ἔτη δὲν ἐψύχραναν τὴν καρδίαν, ἀπήλαυσε κατ’ αὐτὰς ἐκ νεάνιδος ἢν συντηρεὶ ἐν οἰκίσκῳ τῆς Πλάκας, ἄρρεν τεκνίον. Περὶ τῆς πατρότητος αὐτοῦ εἶναι ὑπερβέβαιος ὁ γηραλέος πρῴην βουλευτής, διότι τὸ νεογνὸν τῷ ὁμοιάζει πολύ, οὔτε τρίχας ἔχον οὔτε ὀδόντας.

Ἐμμανουὴλ Ῥοΐδης «Ἀσμοδαῖος» ἀπὸ τὸ ἡμερολόγιο 2006 «Ἐμμανουὴλ Ῥοΐδης, ὁ αἱρεσιάρχης, ὁ σαρκαστής, ὁ ἀνατροπεύς»
Ἐκδόσεις «Μεταίχμιο».

Πανορμίτης Σπανός

(Visited 134 times, 1 visits today)
Leave a Reply