Ἐρχομένης τῆς …«ἐθνικῆς ἑορτῆς»…

Ἐρχομένης τῆς «ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ» θέλω νὰ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣΩ, ἀλλὰ δὲν μπορῶ νὰ ἀποφασίσω γιὰ τὸ ἔτος παραγωγῆς….Ἐρχομένης τῆς ...«ἐθνικῆς ἑορτῆς»...

Σύντροφοι… βοήθεια!!!

Ἐμμανουὴλ Ζαμπέτας

(Visited 146 times, 1 visits today)
Leave a Reply