Ἡ εἰκόνα τῆς ἐπομένης …ἀπεργίας!

Φωτογραφία τοῦ 2012.

Ἡ εἰκόνα τῆς ἐπομένης ...ἀπεργίας!
Ἐπετειακὴ καὶ διαχρονικὴ γιὰ πάσαν χρήσιν!!!

Θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι εἰκόνα τῆς ἐπομένης ἀπεργίας, στὴν ὁποία συμπαρίσταται ὁ ΣΥΡΙΖΑ!!!

Μαραμῆς Εὐθύμης

(Visited 134 times, 1 visits today)
Leave a Reply