Ἡ …«ὑπερθέρμανσις» εἶναι θέμα οἰκονομικὸ κι ὄχι κλιματικό!!!

To 2010 κορυφαίος Αμερικανός Φυσικός παραιτήθηκε από την Αμερικάνικη Εταιρεία Φυσικών για την στήριξη που παρείχε το συγκεκριμένο όργανο στην απάτη της υπερθερμάνσεως, αφήνοντας σαφείς αιχμές για διαφθορά.
Διευκρίνισε παράλληλα ότι η υπόθεση της υπερθερμάνσεως είναι καθαρά οικονομικής φύσεως υπόθεση κι όχι κλιματικής.

Ἡ ...«ὑπερθέρμανσις» εἶναι θέμα οἰκονομικὸ κι ὄχι κλιματικό!!!

Professor Emiritus Hal Lewis Resigns from American Physical Society

Είναι τόσα πολλά τα λεφτά από τους πράσινους φόρους, που φθάνουν για να λαδωθούν επιστήμονες, δημοσιογράφοι και πολιτικοί σε όλον τον πλανήτη, ώστε να προωθήσουν την εφαρμογή σχετικών νόμων και να πλουτίσουν κι αυτοί αντίστοιχα.

Σίγμα

(Visited 126 times, 1 visits today)
Leave a Reply