Ἐλεύθερη ἐνημέρωσις;

Ἐλεύθερη ἐνημέρωσις;Ἐλεύθερη ἐνημέρωσις δὲν πρόκειται νὰ ὑπάρξῃ ποτέ, ὅσο τὸ  κράτος ἐμπλέκετια μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο στὴν λειτουργία τῶν μέσων ἐνημερώσεως.
Καὶ οἱ τρόποι ποὺ ἕνα κράτος ἐμπλέκεται σὲ αὐτὴν τὴν διαδικασία εἶναι πάρα πολλοί.
Εἶτε μὲ τὸ καλό, εἶτε μὲ τὸ κακό, ὁ ἔχων τὴν ἐξουσία, τὸ δικαίωμα στὴν βία καὶ δικαίωμα στὴν διακίνησιν χρήματος, θὰ κάνη πάντα μία «προσφορά», τὴν ὁποίαν «δὲν μπορεῖς νὰ ἀρνηθῇς»!!!

Μαραμῆς Εὐθύμης

εἰκόνα

 

 

(Visited 86 times, 1 visits today)
Leave a Reply