Οἱ Ῥῶσσοι δὲν ἀφήνουν «λίθον ἐπὶ λίθου» στὴν Συρία!!!

Οἱ Ῥῶσσοι δὲν ἀφήνουν «λίθον ἐπὶ λίθου» στὴν Συρία!!!Τοὺς κυνηγοῦν μέσα στὰ χαλάσματα, ἐνᾦ στὴν ἐθνικὴ ὁδὸ κυκλοφοροῦν κανονικὰ τὰ Ι.Χ. .

 Παπανικολάου Σωτήρης

(Visited 355 times, 1 visits today)
One thought on “Οἱ Ῥῶσσοι δὲν ἀφήνουν «λίθον ἐπὶ λίθου» στὴν Συρία!!!

  1. O Xριστος το είπε και ο Mατθαιος το εγραψε : Aμην λέγω υμίν O Y μ η αφεθησεται ωδε λ ι θ ο ς επί λ ι θ ο ν ος O Y κ α τ α λ υ θ η σ ε τ α ι . Aυτο το οποίο έλαβε χώρα στη Παλαιστίνη εκείνη την εποχή , λαμβάνει χώρα στη Συρία στην εποχή μας . Y π ο κ ι ν η τ ε ς ήταν και είναι τα ι δ ι α , σ κ ο τ ε ι ν α κέντρα , τα T ε ρ α τ α της Oικουμενης , οι δ ι ε θ ν ε ι ς N τ α β α τ ζ η δ ε ς , το Iουδαικο Iερατειο , το Σιωνιστικό T ε ρ α ς , ο π ω ς το αποκαλεί ο μητροπολίτης Σεραφείμ .

Leave a Reply