Πῶς εἶναι δυνατόν νά πιστεύῃς στό ἰσλάμ χωρίς τήν σαρία;

Πῶς εἶναι δυνατόν νά πιστεύῃς στό ἰσλάμ χωρίς τήν σαρία;

Καλῶς ἤλθατε στὸ Βελγιστάν!!!
Στὴν  νέα μουσουλμανικὴ πρωτεύουσα τῆς Εὐρώπης!

Πῶς εἶναι δυνατόν νά πιστεύῃς στό Ἰσλάμ δίχως τήν Σαρία;
Εἶναι σὰν νὰ λέῃ κάποιος ὅτι εἶναι χριστιανός  ἑβραῖος ἤ μουσουλμάνος ἑβραῖος.
Δὲν γίνεται… Δὲν εἶναι δυνατόν!!!

“Welcome To Belgistan — The New Muslim Capital Of Europe”

Παπανικολάου Σωτήρης

(Visited 185 times, 1 visits today)
Leave a Reply