Ποιοί θά συμμετάσχουν στό ἐπόμενον συμβούλιον πολιτικῶν ἀρχηγῶν;

Ποιοί θά συμμετάσχουν στό ἐπόμενον συμβούλιον πολιτικῶν ἀρχηγῶν;

Στὸ ἐπόμενο συμβούλιο πολιτικῶν ἀρχηγῶν θὰ κληθοῦν νὰ συμμετάσχουν:

  • ὁ Βὰς Βὰς ὁ Παρασκευᾶς
  • ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐρωτοδικείου
  • ἡ Ἑλένη Λουκᾶ
  • κι ὁ Κάτμαν.

Γιὰ νὰ εἶναι πλήρως ἀντιπροσωπευτικὸ τοῦ ἐπιπέδου τοῦ πολιτικοῦ κόσμου σήμερα.

Γιάννης Λοβέρδος

εἰκόνα

(Visited 130 times, 1 visits today)
Leave a Reply