Ἀλφειὸς καὶ Ἀρέθουσα…

Ἀλφειὸς καὶ Ἀρέθουσα...
Ἀπ’ τὰ ποταμίσια χείλη τοῦ Ἀλφειοῦ
ἀπ’ τὸν ἀσπρογάλανο κόρφο τῆς Ἀρέθουσας
κι’ ἀπ’ τοῦ Δία τὸ πέτρινο μάτι,

μέσ’ ἀπ ’τὰ πληγωμένα μάρμαρα
ποὺ φέγγει τοῦ Ἴωνος καὶ τοῦ Δωριέως ἡ ψυχή,
κι’ ἀπ ’τὰ κιονόκρανα
ποὺ δένει ὁ ἥλιος τὰ κουρασμένα του ἄλογα,
ἀπ’ τὰ πλεγμένα δάκτυλα τοῦ πεύκου καὶ τῆς δάφνης
ἐδῶ,
σὲ τούτη τὴν παρθενικὴ μῆτρα τῆς Ὀλυμπίας
ποὺ δὲν ἄλλαξε δὲν μολεύθηκε δὲν θὰ πεθάνῃ ποτέ,
ἐδῶ θὰ ξαναγεννηθῇ τὸ φῶς.
[Φῶς τῆς Ὀλυμπίας (τμῆμα), Τάκης Δόξας* (1913 – 1976)].
   Ἡ νύμφη Ἀρέθουσα, θυγατέρα τοῦ Νηρέως καὶ τῆς Δωρίδος, ἦταν συνοδὸς τῆς θεᾶς Ἀρτέμιδος. Μία ἡμέρα, ἐπιστρέφοντας ἀπὸ κυνήγι στὰ δάση τῆς Ἀρκαδίας, γυμνὴ κολύμπησε στὰ νερὰ τοῦ ποταμοῦ Ἀλφειοῦ γιὰ νὰ δροσισθῇ. Ὁ Ἀλφειὸς θαμπωμένος ἀπὸ τὴν ὀμορφιὰ τῆς νύμφης, τῆς φανερώνει τὸν ἔρωτά του, ἀλλὰ ἡ Ἀρέθουσα δὲν ἀνταποκρίνεται στὰ συναισθήματά του καὶ προσπαθεῖ νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὶς ἀσφυκτικὲς ἐρωτικὲς πιέσεις του.
   Ἡ Ἀρέθουσα τρομαγμένη ζητᾶ τὴν βοήθεια τῆς Ἀρτέμιδος, ἡ ὁποία τὴν τύλιξε μέσα σ’ ἕνα πυκνὸ σύννεφο, τὴν ταξείδευσε ἐπάνω ἀπὸ τὴν Ἀδριατικὴ καὶ ἁπαλᾶ τὴν ἀκούμπησε ἐπάνω στὸ νησάκι τῆς Ὀρτυγίας, στὶς Συρακοῦσες, μεταμορφώνοντάς την συγχρόνως σὲ δροσερὴ πηγή. 
Περίλυπος ὁ Ἀλφειός, ἀναζητώντας την, διασχίζει προσεκτικὰ τὴν θάλασσα, ὥστε νὰ μὴν ἀνακατευθοῦν τὰ γλυκὰ νερά του, μὲ τὸ ἁλμυρὸ θαλασσινὸ νερό, καὶ φθάνει στὴν Ὀρτυγία, ὅπου ἐνώθηκε μὲ τὴν ἀγαπημένη του, πηγὴ πλέον, Ἀρέθουσα.
***
Στὴν εἰκόνα, ἡ Ἀρέθουσα προσπαθεῖ νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὸν Ἀλφειό.
 Λιθογραφία, ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ovid’s Metamorphoses In Latin And English: (Band 1) — Amsterdam, 1732. (Heidelberg University Library ἀπὸ ἐδῶ)

Παραλλαγὲς τοῦ μύθου μπορεῖτε νὰ διαβάσετε καὶ ἐδῶ.

***
* Τάκης Δόξας εἶναι τὸ λογοτεχνικὸ ψευδώνυμο τοῦ Παναγιώτη Λαμπρινόπουλου, Ἕλλην ποιητὴς καὶ συγγραφέας. 
Τὸ ποιήμα «Φῶς τῆς Ὀλυμπίας» ἀπαγγέλλεται στὴν ἔναρξη τῶν ἐορτῶν γιὰ τὴν μεταφορὰ τῆς ἱερῆς φλόγας ἀπὸ τὴν Ὀλυμπία, στοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες.
Ὁλόκληρο μπορεῖτε νὰ τὸ διαβάσετε ἐδῶ.
Γιὰ τὸν Τάκη Δόξα, ἐδῶ.
(Visited 48 times, 1 visits today)
Leave a Reply