Ἡ πτῶσις τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου ἐξυπηρετεῖ πολλοὺς ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς …Ἕλληνες πολῖτες!!!

Ἡ πτῶσις τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου ἐξυπηρετεῖ πολλοὺς ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ...Ἕλληνες πολῖτες!!!

Ἡ «πλάκα» ποιά εἶναι;
Πὼς ἡ πτῶσις τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου, κατὰ τὰ χρόνια τῆς «αὐτοκρατορίας» τοῦ Ἰσλαμικοῦ χαλιφάτου [sic] δὲν ἔχει κάποιο ὁποιοδήποτε ὄφελος γιὰ τὸν Ἕλληνα καταναλωτὴ ἤ τὴν ἐπιχείρηση, καθὼς οἱ τιμὲς τοῦ πετρελαίου παραμενουν στὴν Ἑλλάδα τριπλάσιες ἀπὸ ὅ,τι στὶς ΗΠΑ καὶ διπλάσιες ἀπὸ ὅ,τι σὲ γειτονικὲς χῶρες τῆς Ἑλλάδος.
Ἂν κάποιοι ἔχουν ὀφεληθεῖ, εἶναι μᾶλλον οἱ ἐθνικοὶ πετρελαιᾶδες καὶ οἱ ἁμαρτωλὲς κυβερνήσεις τῶν μνημονίων.

Μαραμῆς Εὐθύμης

εἰκόνα

(Visited 116 times, 1 visits today)
Leave a Reply