Ἔκλεισαν τά στενά τοῦ Βοσπόρου;

Ἔκλεισαν τά στενά τοῦ Βοσπόρου;Στὸν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ἡ Τουρκία, μὲ σύμβουλο τὴν Γερμανία καὶ μὲ κυβέρνησιν «νεοτούρκων» κατ’ ὄνομα, σιωνιστῶν στὴν πραγματικότητα, ἔκλεισαν, γιὰ ἀκόμη μία φορὰ τὰ στενά.

Ἡ μεθόδευσις καὶ πρόκλησις τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ἀπὸ τὴν Γερμανία.

Τώρα, μετὰ ἀπὸ ἕναν αἰῶνα, ἐπαναλαμβάνεται τὸ ἴδιο σκηνικό, πάλι μὲ θῦμα τὴν Ῥωσσία.

 

Ἀλλά…
Ἀλλὰ αὐτὴν τὴν φορὰ ΔΕΝ τὴν χαρίζουν στὴν Τουρκία. Θὰ χρησιμοποιήσουν τὴν Ῥωσσία γιὰ ντὰ τὴν διαλύσουν, κάτι ποὺ δὲν ἔκαναν πρὸ ἑνὸς αἰῶνος.

Ἡ Ῥωσσία τότε ἔχασε ἕναν πόλεμο  καὶ κατέληξε, μὲ τὴν ἀμέριστη βοήθεια τῶν …«Γερμανῶν», ποὺ καὶ τότε ἤλεγχαν τὰ οἰκονομικοπολιτικὰ ζητήματα τῆς Εὐρώπης, μὲ ἕνα κομμουνιστικὸ καθεστώς, ποὺ διέλυσε κάθε ἐθνότητα καὶ κατήντησε τοὺς Ῥώσσους, ἀλλὰ καὶ ὅλες τὶς Σοβιετίες, ὑποχείρια τῶν σιωνιστικῶν συμφερόντων.

Μία μικρὴ ἀναδρομὴ στὸ ποιοὶ …ἔστησαν τὴν «Κόκκινη» (σοβιετική) Ἐπανάσταση.

Jacob Schiff. Ὁ τραπεζίτης ποὺ χρηματοδότησε τὴν «Κόκκινη Ἐπανάστασιν»

Τότε ποὺ στὴν Βιέννη ἐκκολάπτονταν οἱ βιαστὲς τῆς Ἀνθρωπότητος.

Τὰ κρυφὰ δάνεια τῶν κομμουνιστῶν.

Τότε κομμουνιστικοποιήθηκε ΜΟΝΟΝ ἡ Ῥωσσία.
Τώρα κομμουνιστικοποιεῖται ΟΛΗ ἡ Εὐρώπη.
Τότε, ὄχι φυσικὰ διότι τὸ πείραμα ἀπέτυχε, διέλυσαν οἱ ἴδιοι οἱ δημιουργοί του τὸ κομμουνιστικό τους καθεστώς.

Τώρα ὅμως…
…εἴμαστε στὴν ἀρχή.
Τὸ τὶ θὰ διαλυθῆ, πότε, γιατί, πῶς εἶναι μία πολὺ ὡραῖα ἱστορία, μὲ πολὺ αἷμα ἀλλὰ καὶ μεγάλες νίκες, ποὺ θὰ τὴν ζήσουμε ὅλοι μας.

Φιλονόη

(Visited 224 times, 1 visits today)
Leave a Reply