Πῶς θά κάνουμε βάλσαμο τόν ἀέρα πού ἀναπνέουμε;

Πῶς θά κάνουμε βάλσαμο τόν ἀέρα πού ἀναπνέουμε;Ἐμεῖς ποὺ μεταλλάξαμε
τὸ γιατρικὸ
σὲ δηλητήριο…

Ἐμεῖς ποὺ βάλαμε
τὶς σκέψεις
στὸ μισόφωτο…
Ἐμεῖς ποὺ ἀπὸ τὸ αἰτιατὸ
παράγουμε τὸ αἲτιο,
πῶς θά κάνουμε
βάλσαμο πάλι
τόν ἀέρα πού ἀναπνέουμε;

Χλόη

(Visited 207 times, 1 visits today)
Leave a Reply