Οἱ θετικὲς παρενέργειες τῆς προσφάτου ἀνακεφαλαιοποιήσεως τῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν.

Είχαμε γράψει το παρακάτω άρθρο στις 22.12.2015, θέτοντας κάποια « ρητορικά» ερωτήματα για την Εθνική Τράπεζα.

Ἡ «Ἐθνικὴ Τράπεζα» πουλᾶ τὴν τουρκικὴ Finas Bank στὴν Qatar National Bank!

Δεν φανταζόμασταν όμως ποτέ ότι η Διοίκηση της τραπέζης θα υιοθετούσε τόσο σύντομα την έμμεση πρότασή μας να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων για την πώληση της Finansbank στην Qatar National Bank.

Ήδη ανακοινώθηκε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 18 Ιανουαρίου 2016, με αυτό το κύριο θέμα.

 

ΠΗΓΗ 

Το συμπέρασμα ότι η Διοίκησή της οδηγήθηκε αθέλητα σε αυτή την εξέλιξη, προκύπτει λογικά, καθώς η Τράπεζα έκανε Γενική Συνέλευση μετόχων πολύ πρόσφατα (την 17.11.2015 ).

Στα θέματα ημερησίας διατάξεως δεν ανεφέρθη τότε αντίστοιχο θέμα προς έγκριση, ούτε ελήφθη  κάποια σχετική απόφαση.
Η αγοραπωλησία συμμετοχών σε θυγατρικές ανήκει, με βάση το καταστατικό της τραπέζης, στην αρμοδιότητα του Διοικητικού της συμβουλίου, όποτε τεχνικά η σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως μετόχων δεν ήταν απαραίτητη.
Αλλά με την διαδικασία λήψεως αποφάσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβλέπεται ασυλία για τους συμμετέχοντες σ’ αυτό για πράξεις ή παραλείψεις τους, σύμφωνα με την δεύτερη παράγραφο του άρθρου 22α του Νόμου 2190 /1920.

H επιλογή της λήψεως εγκρίσεως για την πώληση της FINANSBANK από την Γενική Συνέλευση των μετόχων προστατεύει τα σημερινά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου από τυχόν μελλοντικό έλεγχο της δικαιοσύνης, αλλά και από τους σημερινούς πλειοψηφικούς ιδιώτες μετόχους της.
Η «ανακεφαλαιοποίηση» της Εθνικής τραπέζης έγινε με τρόπο, που άλλαξε σημαντικά την σύνθεση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Από την 15.12.2015 το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατέχει μειοψηφικό ποσοστό 40,39% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕ , μειωμένο δηλαδή από το 57,24%, που ίσχυε πριν την 15.12.2015.

ΠΗΓΗ

Οι αποφάσεις της παρούσας διοικήσεως δεν είναι πλέον δεσμευτικές για τους νέους μετόχους.
Πολλοί από αυτούς έγιναν μέτοχοι της ΕΤΕ σχεδόν εκβιαστικά με τις προσφορές ανταλλαγής ομολόγων της ΕΤΕ με νέες μετοχές.
Πολλοί από αυτούς έχασαν ως τώρα πολλά κεφάλαια από τους ερασιτεχνισμούς των διοικήσεων της ΕΤΕ από το 2013 έως και σήμερα.

Όλες οι διοικήσεις της ΕΤΕ ως σήμερα εκτελούσαν κυρίως διαταγές της εκάστοτε κυβερνήσεως της Ελλάδας υπό την πίεση της τρόικας μέσω του ΤΧΣ.
Ελάχιστο ενδιαφέρον έδειχναν για την παραγωγή αξίας για τους μετόχους της ΕΤΕ.
Αλλά και ο τότε πλειοψηφικός μέτοχος της (ΤΧΣ) αδιαφορούσε για τα συμφέροντα του.
To παρακάτω διάγραμμα δείχνει την κίνηση της τιμής της μετοχής της ΕΤΕ την τρέχουσα τριετία (2012-2015).Οἱ θετικὲς παρενέργειες τῆς προσφάτου ἀνακεφαλαιοποιήσεως τῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν.1

ΠΗΓΗ

Η τιμή της μετοχής, αν ληφθεί υπόψιν και το πρόσφατο reverse split, ξεκίνησε από 33,638 ευρώ στις 1.7.2013 για να καταλήξει στο 0,324 ευρώ στις 24.12.2015.

Πρόκειται για μία τεράστια καταστροφή, που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με τίποτα.
Ούτε πόλεμος έγινε, ούτε κάποιος σεισμός.
Εσείς, αν είστε νέος και αλλοδαπός μέτοχος της ΕΤΕ, θα θεωρούσατε ότι το management της αυτά τα τρία χρόνια ήταν επιτυχές;
Θα εμπιστευόσασταν μία διοίκηση, που επείγεται να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία, μόνο και μόνο για να ικανοποιήσει τους «θεσμούς» και να ανεβάσει τον δείκτη κεφαλαιακής της επάρκειας CET1 στο 24,6% από 16,6%);
Ξέρετε πολλές Ευρωπαϊκές τράπεζες με τέτοιους εξωφρενικά παράλογους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας;
Θα μαζέψουν κεφάλαια για να τα κάνουν τι;

Πάντως σε δάνεια προς την οικονομία δεν πρόκειται να τα δώσουν…
Θα αποπληρώσουν δανεικά κεφάλαια από τον μηχανισμό ELA και θα προκαλέσουν ζημιά 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ στον όμιλο της τραπέζης, πριν ακόμα εμφανισθούν οριστικές ζημίες από διαγραφές μη εξυπηρετουμένων δανείων του Ελληνικού χαρτοφυλακίου δανείων.

 

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ ΣΧΟΛΙΑ ΔΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΓΣ ΤΗΣ 18.1.2016

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ ΣΧΟΛΙΑ ΔΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΓΣ ΤΗΣ 18.1.2016

ΠΗΓΗ

Ευτυχώς που πλέον η ΕΤΕ έχει ανακεφαλαιοποιηθεί κατά πλειοψηφία με νέους μετόχους.
Έτσι είναι πολύ δύσκολο να περάσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μία παρόμοια πρόταση.
Θα τεθούν πολλές ενστάσεις και ερωτήματα από μετόχους, που θα φέρουν σε αμηχανία την διοίκησή της.

Απεφάσισαν οι νέοι μέτοχοι να μετάσχουν στην πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τραπέζης, καταβάλλοντας 4,48 δισεκατομμύρια ευρώ, για να τα δουν να εξαφανίζονται ταχυδακτυλουργικά σε «ζημίες» ύψους 3.9 δισεκατομμυρίων ευρώ;
Eλπίζω μόνο να σκεφθούν λογικά πριν ψηφίσουν…

Αναμένουμε λοιπόν τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά την επανάληψη της στις 29.1.2016, καθώς μάλλον είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει πλειοψηφία στις 16.1.2016.
Στο μεταξύ, μπορεί βέβαια να έχουμε εκπλήξεις, αν καταδεχθεί κάποιος νομικός ή κάποιος δικαστής να διαβάσει το άρθρο 5 του ισχύοντος καταστατικού της Τραπέζης.

ΠΗΓΗ 

Σύμφωνα με αυτό, σε κάθε νέα έκδοση μετοχών η τιμή τους δεν μπορεί να ορισθεί κάτω από το άρτιο.
Η τράπεζα προσέφερε μετοχές της πριν το reverse split στους ξένους επενδυτές με διαδικασία βιβλίου προσφορών και η τιμή, που ανακοινώθηκε τότε, ήταν 0,02 ευρώ ανά μετοχή.
Με βάση το πνεύμα του καταστατικού της, ήταν αυτό σύννομο;
Yπήρχαν , κατά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών, μετοχές της ΕΤΕ με ονομαστική τιμή 0,02 ευρώ για να πωληθούν τουλάχιστον στο άρτιο;

Στις 17.11.2015 αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, πρώτα η αύξηση της ονομαστικής τιμής από 0,30 ευρώ σε 4,50 ευρώ και αμέσως μετά, (προφανώς την ίδια ημέρα, αλλά πάντως μεταγενέστερα χρονικά εντός της ίδιας ημέρας), η μείωση σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή.
Επομένως, η προγενέστερη «δεσμευτική» συμφωνία με τους ξένους για πώληση με τιμή 0,002 ευρώ ανά μετοχή γίνεται ακόμη πιο προβληματική από νομικής απόψεως.

Οι ξένοι, όταν έκαναν τις προσφορές, δεν μπορούσαν να δεσμεύσουν νομικά το Διοικητικό Συμβούλιο για την τιμή, που μπορεί να ενέκρινε μεταγενέστερα η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ούτε και για το αν θα γινόταν reverse split 15 προς 1.
Οι προσφορές ήταν όλες υπό αίρεση και κατά συνέπεια μη δεσμευτικές για όλους.
Αυτό δεν είναι διαδικασία Βιβλίου Προσφορών, αλλά μάλλον μοιάζει με ανατολίτικο παζάρι…
Αλλά αυτά είναι νομικές λεπτομέρειες, μικρής μόνο σημασίας για την Ελληνική δικαιοσύνη.
Δεν τα εξετάζει κάποιος…

Η σοβαρή λεπτομέρεια, που πρέπει να αντιμετωπισθεί, είναι τί θα κάνει η σημερινή διοίκηση της τραπέζης, αν η πρότασή της για πώληση της FINANSBANK δεν γίνει τελικά δεκτή με πλειοψηφία 50% και άνω.
Όλοι οι μηχανισμοί της διοικήσεως της τραπέζης ασπάζονται ευλαβικά τα σχέδια της πρώην διοικήσεως Τουρκολιά.
Παγίδεψαν την τράπεζα σε μία καταστροφική πορεία, ικανοποιώντας ξένα προς την τράπεζα συμφέροντα.
Η «ποιότητα»  της τεχνοκρατικής καταρτίσεώς τους φαίνεται από το έργο τους.
Κατέχουν άραγε κάποιο έγκυρο πτυχίο ή σχετικές σπουδές;
Aς κάνει η τράπεζα κάποιον έλεγχο γι’ αυτό, αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα είναι μόνο «δειγματοληπτικός».

Σκέφτεται κάποιος από αυτούς τους υπεράριθμους «συμβούλους» να παραιτηθεί ή απλά θα «αντέξει» να πάει κόντρα στηβ θέληση των θεσμών και της Τραπέζης της Ελλάδος;

Στο κάτω-κάτω της γραφής, η προηγουμένη γενική συνέλευση μετόχων ενέκρινε τα Co Cos του ΤΧΣ, που θα αποφέρουν κάποια έσοδα για το Δημόσιο.
Αλλά τα Co Cos δεν μπορούν να εξοφλήσουν το ELA, ούτε τους Ευρωπαίους…
Γι’ αυτό δεν έγινε πραγματικά η τελευταία «ανακεφαλαιοποίηση»;

Son ofEon

 

 

(Visited 101 times, 1 visits today)
Leave a Reply