Ὁ Στυλιανίδης …συμπάσχει μαζύ μας!!!

Ὁ Γιωργάκης  μὲ τὴν Διαύγεια ἔκανε ἕνα καλό…
Ξεφτιλίζονται οἱ τύποι σὰν τὸν Στυλιανίδη…

Ὁ Στυλιανίδης ...συμπάσχει μαζύ μας!!!

Παπαγιαννίδης Δημήτρης

(Visited 200 times, 1 visits today)
Leave a Reply