Μία ἀκόμη «τρύπα» (ἑκατομμυρίων) ποὺ λέγεται ΔΕΠΕΝΕ!!!

Μία ἀκόμη «τρύπα» (ἑκατομμυρίων) ποὺ λέγεται ΔΕΠΕΝΕ!!!2

Εἶμαι βέβαιος ὅτι τὰ ἀρχικὰ ΔΕΠΕΝΕ δὲν ξέρετε τὶ σημαίνουν.
Καὶ δὲν ἔχει κάποια σημασία, πέραν τοῦ ὅτι εἶναι μιὰ καραμπινάτη ἀπόδειξις τῆς κατασπαταλήσεως τοῦ δημοσίου χρήματος καὶ τῆς ἀκραίας φαυλότητος, ποὺ χαρακτηρίζει τὴν κυβέρνηση τῶν τσιπροκαμμένων.

Ἔχουμε καὶ λέμε λοιπόν.
Τὸ καλοκαίρι ποὺ μᾶς πέρασε ὁ ἀλήστου μνήμης Λαφαζάνης, ἀκόμα ὑπουργός, φέρνει στὴν ζούλα μία τροπολογία στὴν βουλή, μὲ τὴν ὁποία ἱδρύει μία νέα ΔΕΚΟ (σὰν νὰ μὴν εἶχε τόσες πολλὲς τὸ ἄθλιο ἑλληνικὸ δημόσιο) μὲ σκοπό, ὑποτίθεται, νὰ ὑλοποιήσῃ, τὴν ἑλληνικὴ συμμετοχὴ στὸν ῥωσσικὸ ἀγωγὸ Turkish stream, ποὺ ὑποτίθεται ὅτι θὰ μετέφερε ῥωσσικὸ ἀέριο, μέσῳ τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους καὶ στὴν συνέχεια μέσῳ τοῦ ἑλληνικοῦ.
Ἡ νέα ΔΕΚΟ ὀνομάσθηκε ΔΕΠΕΝΕ.
Ἦταν ἡ ἐποχὴ ποὺ ὁ Λαφαζάνης ὑποκλίνετο στὸν Μίλλερ τῆς Gazprom μὲ δέος, γιατὶ πίστευε ὁ ἀνόητος ὅτι οἱ Ῥῶσσοι θὰ μᾶς ἔδιναν 5 δισεκατομμύρια εὐρῶ προκαταβολή, ποὺ μόνον στὸ μυαλὸ τῶν βλαμμένων συριζαίων ὑπῆρχαν.

Ἔκτοτε πολλὰ ἔγιναν.
Οἱ Λαφαζάνηδες ἔφυγαν ἀπὸ τὸν ΣΥΡΙΖΑ. Ὀ ἀγωγὸς δὲν πρόκειται νὰ γίνῃ οὔτε ἐπὶ τουρκικοῦ ἐδάφους, λόγῳ τῆς ἀμείλικτης συγκρούσεως ἀνάμεσα στὴν Ῥωσσία καὶ τὴν Τουρκία. Ἀλλὰ ἡ ΔΕΠΕΝΕ ἔμεινε στὰ χαρτιά.
Κι ὁ διάδοχος τοῦ Λαφαζάνη Σκουρλέτης ὄχι μόνον δὲν τὴν κατήργησε, ἀλλὰ τὴν πριμοδότησε μὲ ἔβα ἐκατομμύριο εὐρῶ ἀρχικά, διῴρισε διοίκηση συριζαίικη, βόλεψε ἡμετέρους γραμματεῖς καὶ φαρισαίους.
Καὶ στὶς 8 Ἰανουαρίου περνᾶ ἀπὸ ἔγκριση ἀπὸ τὴν ἀρμόδια κοινοβουλευτικὴ ἐπιτροπὴ πρόεδρο, ἀντιπρόεδρο κλπ…

Γιὰ μία ΔΕΚΟ ποὺ δὲν ἔχει κανέναν λόγο ὑπάρξεως, κανέναν πραγματικὸ σκοπό, παρὰ μόνον τὴν κατασπατάλησε ἀπὸ τοὺς βολεμένους συριζαίους τῶν χρημάτων τοῦ Ἕλληνος φορολογουμένου, ποὺ φτύνει αἷμα γιὰ νὰ πληρώσῃ τοὺς φόρους του.

Ἡ φαυλότητα καὶ ἡ διαφθορὰ τοῦ ΣΥΡΙΖΑιϊκοῦ μηχανισμοῦ σὲ νέα ἐπίπεδα.
Τὴν ἐποχὴ ποὺ ἡ χώρα κι ὁ μέσος Ἕλλην καταστρέφονται.

Ντρέπομαι γιὰ λογιαριασμό σας κ. Τσίπρα.
Μία κι ἐσεῖς οἱ ΣΥΡΙΖΑῖοι Τσίπα δὲν ἔχετε…

Λοβέρδος Γιάννης

Σημείωσις

Λεπτομέρειες θὰ βρεῖτε στὸν …κώδικα περὶ ἰθαγενείας ἐδῶ.
Ναί, τὸ γιατὶ τὸ ἔχωσαν ἐκεῖ μέσα, εἶναι θέμα …«ἀριστερῶν ἀντιλήψεων».

Μία ἀκόμη «τρύπα» (ἑκατομμυρίων) ποὺ λέγεται ΔΕΠΕΝΕ!!!

Ἐπίσης…
Κάποιες παρατηρήσεις οὐσιώδεις:

1ον. Ὁ μεσιὲ ντὲ Λαφαζανὶ μούγκα γιὰ τὴν λεηλασία, ἀκόμη καὶ τώρα ποὺ εἶναι ἐκτός.

2ον. Ὁ κύριος Λοβέρδος θὰ ἀγνοῆ, φαντάζομαι, τὶς …πρακτορίστικες καταβολὲς τῶν τροτσκιστῶν, τύπου λαφαζανί. Ἄν καὶ δὲν εἶμαι δημοσιογράφος, ἄς βοηθήσω ὁλίγον:

ΙΣΚΡΑ…

3ον. Τὸ κείμενον ἦταν ἀτονικὸ καὶ πολυτονίσθηκε γιὰ τὴν σελίδα.

Φιλονόη

εἰκόνα

(Visited 230 times, 1 visits today)
Leave a Reply