Ναὶ ῥέ!!! Στὴν Βουλγαρία!!!

Ναὶ ῥέ!!! Στὴν Βουλγαρία!!!Διάβασα γιὰ τὸν Παπακωνσταντίνου, (τὸν Βασίλη ὄχι τὸν ἄλλον) ποὺ ἔχει, λέει, ἕδρα, ἤ ἑταιρεῖα μὲ ἕδρα, στὴν Βουλγαρία.
Διάβασα καὶ γιὰ τὴν ἀναστάτωσιν τῶν συμπατριωτῶν μου ποὺ …ἀνατρίχιασαν ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀποκάλυψιν.
Συζήτησα καὶ μὲ κάποιους συμπατριῶτες μας, κυρίως ἀνέργους ἤ ἰδιωτικοὺς ὑπαλλήλους, γιὰ τὸ πῶς ἀντελήφθησαν ὅλη αὐτὴν τὴν …ἀποκάλυψιν.
Καὶ ξαφνιάστηκα. Γιατί;;; Γιατί τόση ὀργή ἤ θυμός ἤ ἔκπληξις;
Δέν ἔκανε καλῶς;
Δέν ἔπραξαν καλῶς οἱ χιλιάδες συμπολῖτες μας, ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες, πού μετέφεραν τήν ἕδρα τους σέ κάποιαν ἄλλην χώρα, ἀρνούμενοι μέ τούς φόρους-λεηλασία τους νά στηρίξουν τό καθεστώς τοῦ Δ.Ν.Τ. καί τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης;
Δέν πράττει καλά κάθε ἕνας πού ταὐτοχρόνως πασχίζει καί νά ἐπιβιώσῃ ἀλλά καί νά ἀντισταθῇ στήν γενοκτονία πού τοῦ ἐπιβάλλουν;

Ἐν τάξει, θὰ μοῦ πεῖτε…
Ἐὰν ὅλοι μας τὴν κοπανούσαμε, τότε ἀπό ποῦ θά ἔπαιρναν οἱ ἔχοντες καί κατέχοντες; Πῶς θά πληρώνονταν οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι; Πῶς θά δικαιολογεῖτο ἡ Γενική Γραμματεία Ἐσόδων καί ὁ κάθε θεοχάρης ἤ ἡ κάθε σαββαΐδου νά χαρίζουν δισεκατομμύρια στούς τσοντοκαναλάρχες καί νά ῥουφοῦν τό αἶμα τῶν συνταξιούχων;
Πῶς θά ἐπανελάμβαναν διαρκῶς ὅτι τά ἔσοδα μειώνονται καί κατ’ ἐπέκτασιν πρέπει νά δανεισθοῦμε ὅλο καί περισσότερα, ἀλλά καί νά ἐπιβάλλουν ταὐτοχρόνως ἀκόμη μεγαλυτέρους φόρους; Πῶς τέλος πάντων θά μποροῦσαν νά δικαιολογήσουν τήν ὕπαρξίν τους ἀλλά καί τήν δική μας  γενοκτονία, πάντα μέ τήν συναίνεισιν μας;

Πληρώνει φόρους, τὴν σήμερον ἡμέρα, στὸ ἑλλαδοκαφριστάν, μόνον αὐτὸς ποὺ στηρίζει τὰ μνημόνια, ἐφ΄ ὅσον μὲ τὸν ὁποιονδήποτε τρόπο, εἶτε ψηφίζοντας τΣΥΡΙΖΑ, εἶτε ΑΝΕΛ, εἶτε ΝουΔουΛΑΡΑ, εἶτε μΜπατΣοΚ, εἶτε λεβένταγα, εἶτε σταύρακα σὲ μνημόνια μᾶς ὁδηγοῦν.
Οἱ διαφωνοῦννες ἀναζητοῦν τρόπους πρῶτα καὶ κύρια νὰ ἐπιβιώσουν, αὐτοὶ καὶ οἱ οἰκογένειές τους. Καὶ εἶτε φεύγουν γενικῶς ἐκτὸς τῆς χώρας εἶτε μεταφέρουν τὴν ἕδρα τους ἐκτός.
Καὶ πολὺ πολὺ πολὺ καλὰ κάνουν.
Ἐὰν ὅλοι μας ἀναλόγως λειτουργούσαμε, σὲ μερικὲς ἑβδομάδες δὲν θὰ ὑπῆρχαν ὑποψήφιοι νὰ μᾶς χώσουν σὲ νέα μνημόνια, μὲ νέους, ἐπὶ πλέον, ὅρους δουλοποιήσεώς μας καὶ μὲ νέες μεθόδους τρομοκρατίας μας.
Ἤ μήπως δέν εἶναι τρομοκρατία ἡ ἐπιβολή προστίμων τῆς τάξεως τῶν χιλιάδων εὐρῶ, σέ  ἀνημπόρους συμπολῖτες μας;
Ἤ μήπως δέν εἶναι τρομοκρατία ἡ δήμευσις λογαριασμῶν;
Ἤ μήπως δέν εἶναι τρομοκρατία ἡ σύλληψις χιλιάδων συμπολιτῶν μας, πού διασύρονται καί σύρονται σέ αὐτόφωρα, γιά μερικά εὐρῶ, πού παρανόμως καί παραλόγως οἱ κάθε εἴδους ἀλεξιάδηδες τούς ἐπέβαλαν ὡς …«νομίμους φόρους»;

Ναί, Βουλγαρία, Κύπρος, Νότιος Ἀφρική, νῆσοι Κέυμαν ἤ ἀκόμη καὶ Σελήνη, ἐὰν ἀπαιτηθῇ.
Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει ἐὰν ὁ κάθε Παπακωνσταντίνου ἔχῃ πολλὰ ἤ λίγα. Οὔτε μὲ ἐνδιαφέρει τώρα πιὰ τὸ ἐὰν τὰ κατέχῃ, ὅλα αὐτά, νομίμως ἤ παρανόμως.
Ἐφ΄ ὅσον τὸ ἑλλαδοκαφριστὰν ἀρνεῖται νὰ ξεκινήσῃ τὸν ἔλεγχο καὶ νὰ ἐνεργοποιήσῃ τὴν δικαιοσύνη ὑπὲρ τῆς καθάρσεως, τότε αὐτομάτως μὲ θέτει, ὅπως κι ὅλους μας, ἀπέναντι, μὲ ὑποχρεώνει νὰ ἀντιμετωπίζω τὸ κράτος ὡς ἐχθρό μου, νὰ ἀναζητῶ τρόπους αὐτοπροστασίας μου ἀλλὰ καὶ προστασίας τῆς οἰκογενείας μου καὶ νὰ ἀμύνομαι ἔως τὴν στιγμὴ τῆς ἐπιθέσεως.

Ἄς μεριμνήσῃ πρῶτα πρῶτα τὸ κράτος καὶ οἱ μηχανισμοί του νὰ ἐλεγχθοῦν ΟΛΟΙ οἱ ἅρπαγες τοῦ δημοσίου χρήματος, νὰ δημεύσῃ τὶς περιουσίες ποὺ παρανόμως ἀπέκτησαν, νὰ τιμωρήσῃ αὐτὰ τὰ κτήνη καὶ μετά, ὅταν θὰ ἔχη πράξη τὰ νόμιμα καὶ τὰ ἠθικὰ καὶ τὰ δίκαια νὰ ἔλθῃ καὶ νὰ μὲ φορολογήσῃ, νὰ ἀξιώσῃ τὴν συμμετοχή μου καὶ τὴν στήριξίν μου.
Ὅταν ξεκινᾷ ἀνάποδα, δῆλα δὴ ἀπὸ ἐμέναν, τὸ θῦμα ὅλων αὐτῶν τῶν κάφρων καὶ τῶν ληστῶν καὶ τῶν ἀπατεώνων, εἶναι σὰν νὰ τοὺς ἀθῳώνῃ καὶ νὰ μετακυλᾶ σὲ ἐμέναν τὸ βάρος τῶν δικῶν τους ἐγκλημάτων κι εὐθυνῶν.

Ναί, Βουλγαρία. Ἐὰν εἶναι δυνατὸν καὶ  …Σείριος.
Μάλιστα συνιστῶ, σὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ κατάφεραν νὰ βγάλουν ἐκτὸς τῆς χώρας τὶς ἐπαγγελματικές τους δραστηριότητες, νὰ φροντίσουν νὰ λάβουν καὶ ὑπηκοότητα βουλγαρικὴ ἤ αἰγυπτιακὴ ἤ ἀκόμη καὶ …μπαγκλαντεσιανή, διότι μὲ τὴν ἑλληνικὴ ὑπηκοότητα θὰ παραμένουν θύματα καὶ ὑποψήφιοι πρὸς ἐξόντωσιν. Οὔτε ἀνταποδοτικὲς παροχὲς θὰ λαμβάνουν, ἄν καὶ πληρώνουν ἀπὸ τὴν πρώτη τους ἀνάσα, οὔτε θὰ αἰσθάνονται ἀσφαλεῖς. Κι ἐὰν χρειασθῇ, γιὰ ὁποιονδήποτε λόγο, νὰ νοσηλευθοῦν σὲ κάποιο νοσοκομεῖο, τότε εἶναι ποὺ θὰ γίνουν καὶ …πειραματόζῳα, ἐὰν τοὺς δεχθοῦν.
Ἐὰν ὅμως διαθέτουμε (ὅλοι μας) ἄλλην ὑπηκοότητα τότε ἔχουμε καλὲς πιθανότητες νὰ ἀντιμετωπισθοῦμε ὡς ἄνθρωποι κι ὄχι ὡς σκουπίδια.
Ἀφῆστε τὰ ἐπιδόματα τῶν 400 καὶ τῶν 700 εὐρῶ… (ποὺ γιὰ νὰ κερδίσῃ τὴν σήμερον κάποιος, νομίμως, 400 εὐρόπουλα, φιλᾶ …κ@λους!!!)…
Ἀφῆστε τὰ σπίτια ποὺ θὰ μᾶς βρῆ ἡ τασία… (ποὺ γιὰ νὰ διατηρῇ κάποιος, μὲ οἰκογένεια, σήμερα ἕνα τριαράκι, ξεσκίζεται στὶς ὑπερωρίες, ἐὰν ὑπάρχουν… ἤ καταντᾶ ἄστεγος!!!)
Ἀφῆστε ποὺ ἐκεῖ θὰ πάρουμε καὶ κάποιαν, στοιχειώδη, σύνταξιν… (ποὺ γιὰ νὰ πάρῃ κάποιος ἐδῶ σύνταξιν, ἐὰν τὰ καταφέρῃ, ἤ βρυκόλαξ θὰ εἶναι ἤ νεκρός!!!)
Πλάκα κάνουμε;
Σείριο λέμε…!!!

Φιλονόη

Υ.Γ.  Παρακαλῶ πολὺ ἐὰν γνωρίζῃ κάποιος τὶς διαδικασίες ἀλλαγῆς ὑπηκοότητος, σὲ πλανητικὸ ἐπίπεδον, νὰ μᾶς ἐνημερώσῃ.

εἰκόνα

(Visited 375 times, 1 visits today)
Leave a Reply